25.04.2022

Anita Garnuszek z zespołu rozwiązywania sporów obroniła z wyróżnieniem swoją pracę doktorską

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Anita Garnuszek z zespołu rozwiązywania sporów naszej kancelarii obroniła z wyróżnieniem swoją pracę doktorską „Państwo w międzynarodowym arbitrażu handlowym” i uzyskała tytuł doktora nauk prawnych!

Obrona odbyła się 9 marca 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i zakończyła jednogłośnie podjętą pozytywną uchwałą komisji. 11 kwietnia Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne WPiA UW także jednogłośnie głosowała za nadaniem tytułu doktora.

Promotorem rozprawy był prof. Jerzy Poczobut, promotorem pomocniczym dr Nikodem Ryćko, a recenzentami prof. Wojciech Popiołek (Uniwersytet Śląski) i prof. Andrzej Szumański (Uniwersytet Jagielloński). Obie recenzje były w pełni pozytywne.

Rozprawa dotyczy problematyki prawnej udziału państwa w międzynarodowym arbitrażu handlowym.

Cieszymy się, gratulujemy i czekamy na planowane przez Anitę opublikowanie pracy!

Powiązane obszary praktyk:

Rozwiązywanie sporów

Zobacz również:
Bankowość i Finanse
27.03.2024
WKB Lawyers w rankingu Legal 500 EMEA 2024
AML/Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
18.03.2024
Kancelaria WKB Lawyers świętuje jubileusz 20-lecia!
Rozwiązywanie sporów
18.03.2024
Raport o sporach budowalnych w Polsce 2023 z komentarzem Jordana Zafirowa
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.