22.06.2022

Anna Matsiyeuskaya zwyciężczynią ogólnopolskiego konkursu „Prawnik Pro Bono 2021”

Anna Matsiyeuskaya – na co dzień pracująca w zespole fuzji i przejęć, a także jedna z liderek powołanego w WKB  zespołu ds. Ukrainy, została zwyciężczynią 19. edycji ogólnopolskiego konkursu „Prawnik Pro Bono”, organizowanego przez Centrum Pro Bono i dziennik Rzeczpospolita. Kapituła Konkursu, której przewodniczył Wojciech Hermeliński, doceniła wieloletnie zaangażowanie Ani w pomoc uchodźcom, zwłaszcza obywatelom białoruskim, uciekającym do Polski po brutalnym stłumieniu protestów w 2020 roku.

Ania swoją działalność pro bono rozpoczęła jeszcze na studiach – odbywając swoje praktyki w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz w Klinice Prawa przy UW. W sierpniu 2020 r.,  po rozpoczęciu protestów na Białorusi, na 9 miesięcy zawiesiła całkowicie swoją działalność naukową i zawodową,  w całości poświęcając się pracy na rzecz uchodźców z Białorusi.

Ania współpracuje z ponad 10 organizacjami pozarządowymi (m.in. Fundacja Humanosh, Fundacja Oko Na Wschód, Effectus Papilionis Foundation, Fundacja ByPol, Stowarzyszenie Białoruski Młodzieżowy Hub) , w tym działających również na Białorusi. Podejmowała się najtrudniejszych spraw uchodźczych, ze szczególnym naciskiem na prowadzenie spraw dotyczących dzieci i młodzieży. Podjęła się również roli  kuratora dla 5 niepełnoletnich bez opieki i pomogła ustanowić pieczę zastępczą – unikając w ten sposób ich pobytu w domach dziecka.  Szczególne miejsce w jej pracy pro bono zajmuje wspieranie Effectus Papilionis Foundation, której działania skierowane są na wspieranie dzieci z biedniejszych regionów Polski – a pomoc Ani, jako koordynatora Fundacji obejmuje, poza świadczeniem profesjonalnej opieki prawnej również angażowanie konkurencyjnych firm prawniczych, funduszy private equity, doradców transakcyjnych i konkurencyjnych firm do aktywnego wspierania Fundacji, a także wspieranie zarządu Fundacji we wdrażaniu kluczowych zmian organizacyjnych.

Równolegle do wspierania uchodźców, Ania zaangażowała się w pomoc pro bono przedsiębiorcom przenoszącym swoją działalność z Białorusi do Polski, stając się z czasem głównym doradcą prawnym ABBA (Association of Belarusian Business Abroad).  Wykorzystuje także swoje doświadczenie naukowe i dydaktyczne w publikacji materiałów edukacyjnych oraz pomocniczych wyjaśniających sytuację prawną cudzoziemców w Polsce. Również na  swojej macierzystej uczelni organizuje dodatkowe zajęcia, warsztaty oraz inne aktywności pro bono.

Ania jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UW, a także Uniwersytetu Muzycznego („Śpiew solowy i aktorstwo”)  Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest także wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa i Administracji UW i doktorantką w Katedrze Prawa Handlowego WPiA UW.

Kandydatura Ani została zgłoszona przez znaną białoruską działaczkę Janę Shostak – Laureatkę Paszportu Polityki 2022 i została poparta przez wiele fundacji i osób, na których rzecz Ania świadczy nieodpłatną pomoc od wielu lat.

Konkurs „Prawnik Pro Bono” organizowany jest od 2003 roku przez Centrum Pro Bono (program Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych) oraz dziennik Rzeczpospolita. Celem konkursu jest nagradzanie osób, których aktywność, zaangażowanie i wkład w krzewienie idei pracy prawnika Pro Publico Bono zasługuje na szczególne uznanie. Patronat nad konkursem sprawują Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych.

 

Wywiad z Anią: https://www.rp.pl/zawody-prawnicze/art36582491-prawnik-pro-bono-trudniejsze-sprawy-to-wyzwania-nie-boje-sie-ich

Powiązane obszary praktyk:

Fuzje i przejęcia

Zobacz również:
ESG
06.05.2024
Projekt ustawy wdrażający dyrektywę CSRD opublikowany
Fuzje i przejęcia
17.04.2024
Prawnicy WKB doradzali DINO POLSKA S.A.
Fuzje i przejęcia
09.04.2024
Kancelaria WKB doradzała Euroklimat sp. z o.o. przy nabyciu 100% udziałów w Instal Bud Pecyna sp. z o.o.
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.