26.07.2022

Anna Wojciechowska współautorką publikacji w niemieckim M&A Law Review

Anna Wojciechowska jest współautorką publikacji dotyczącej kontroli bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI Screening), która ukazała się w niemieckim M&A Law Review w ramach cyklu „One screening fits all?”

Publikacja „One screening fits all? FDI Screening-VO und die Regelungen in Polen” przedstawia polskie mechanizmy kontrolne na tle regulacji dotyczących tzw. screeningu inwestycji zagranicznych, obowiązujących w innych jurysdykcjach – w Niemczech, Holandii, Austrii, Francji i Szwajcarii.

Cykl publikacji został wydany we współpracy z prawnikami z renomowanych zagranicznych kancelarii prawnych. W treści artykułu analizie poddano najważniejsze regulacje wynikające z ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji, w tym wprowadzony w drodze nowelizacji z 2020 roku dodatkowy i całkowicie autonomiczny względem dotychczas obowiązujących, mechanizm kontroli inwestycji bezpośrednich wprowadzony czasowo w związku z pandemią Covid-19. W artykule opisano zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania znowelizowanej Ustawy, zarysowano przebieg postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i zwrócono uwagę na najistotniejsze skutki, ale też wątpliwości i niejasności, które wynikają ze wspomnianej nowelizacji Ustawy dla transakcji M&A.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem (w języku niemieckim), który dostępny jest TUTAJ.

 

 

Powiązane obszary praktyk:

Prawo spółek i ład korporacyjny

German desk

Fuzje i przejęcia

Zobacz również:
Prawo spółek i ład korporacyjny
25.06.2024
WKB Legal Alert | Elektroniczna rejestracja stowarzyszeń
ESG
06.05.2024
Projekt ustawy wdrażający dyrektywę CSRD opublikowany
Fuzje i przejęcia
17.04.2024
Prawnicy WKB doradzali DINO POLSKA S.A.
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.