19.09.2023

Artykuły prawników WKB w Internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym

konkuW najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego 3(12) opublikowane zostały dwa artykuły autorstwa członków zespołu prawa ochrony konkurencji i prawa konsumenckiego: Aleksandry Dziurkowskiej oraz Tomasza Feliszewskiego, a także Jadwigi StryczyńskiejKamili Białasik.

Publicznoprawna ochrona uczciwych terminów zapłaty w świetle doświadczeń i praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

W swojej publikacji pt. Publicznoprawna ochrona uczciwych terminów zapłaty w świetle doświadczeń i praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Aleksandra Dziurkowska oraz Tomasz Feliszewski przeanalizowali powody, dla których ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie administracyjnoprawnych narzędzi w walce z zatorami płatniczymi. W opracowaniu zaprezentowano również statystyki dotychczasowych postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK w oparciu o ustawę zatorową. Ponadto autorzy omówili tego typu postępowania z perspektywy objętych nimi przedsiębiorców oraz praktyczne problemy, jakie muszą rozwiązywać, aby sprostać oczekiwaniom Prezesa UOKiK.

Zagadnienia konstytucyjności sposobu liczenia oraz miarkowania kar administracyjnych dla przedsiębiorców wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Artykuł Jadwigi Stryczyńskiej oraz Kamili Białasik Zagadnienia konstytucyjności sposobu liczenia oraz miarkowania kar administracyjnych dla przedsiębiorców wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych poświęcony jest z kolei postępowaniom, na które wpłynęły przepisy ustawy zatorowej. Konstrukcja niektórych przepisów, wprowadzonych tą ustawą, spowodowała zaistnienie wątpliwości, które ze względu na ich charakter oraz pozycję przedsiębiorcy, mogą być postrzegane jako naruszające podstawowe uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym. Z praktyki wynika bowiem, że niektóre z regulacji wpłynęły na odmienność sytuacji przedsiębiorców w zbliżonych stanach faktycznych. Co więcej, prowadzone postępowania, ich długość oraz poziom skomplikowania wpłynęły również na wysokość orzeczonych kar administracyjnych. W artykule poruszono problemy związane z modelem liczenia kar administracyjnych oraz ich miarkowania przed dokonaniem zmiany przepisów z dniem 8 grudnia 2022 r. oraz po ich wprowadzeniu. Autorki dokonały również analizy rozwiązań regulacyjnych, wprowadzonych w zakresie przeciwdziałania opóźnieniom w płatnościach w innych krajach Europy.

Zachęcamy do lektury, pełna treść artykułów dostępna jest pod linkiem.

Powiązane obszary praktyk:

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Zobacz również:
Prawo konkurencji i prawo konsumenckie
24.04.2024
Zapraszamy na Legal Summer Academy 2024!
Prawo konkurencji i prawo konsumenckie
23.04.2024
WKB Legal Alert | Przypomnienie o obowiązku złożenia sprawozdania zatorowego do końca kwietnia 2024
Fuzje i przejęcia
17.04.2024
Prawnicy WKB doradzali DINO POLSKA S.A.
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.