26.09.2023

Dorota Karczewska Przewodniczącą Sądu Izby Gospodarki Elektronicznej

Na ostatnim posiedzeniu Rady Izba Gospodarki Elektronicznej wybrany został nowy skład Sądu e-Izby. Na nową kadencję, jako Przewodniczącą Składu wybrana została Dorota Karczewska. Wraz z nią w Sądzie zasiądą: Agata Kowalska, Robert Sowiñski oraz Borys Skraba.

Misją Izby Gospodarki Elektronicznej jest rozwój polskiej branży cyfrowej poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie.

Do kompetencji Sądu e-Izby należy:

  • rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy organami e-Izby,
  • rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy Członkami e-Izby,
  • rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy organami e-Izby a Członkami e-Izby,
  • wydawanie opinii w sprawie stwierdzenia naruszenia Statutu oraz regulacji przyjętych w e-Izbie, w szczególności Kodeksu Etyki Członków e-Izby oraz regulaminów,
  • wydawanie opinii w przedmiocie interpretacji Statutu oraz regulacji przyjętych w e-Izbie, w szczególności Kodeksu Etyki Członków e-Izby oraz regulaminów,
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet Członków e-Izby, o odmowie zmiany kwalifikacji Członka e-Izby do Grupy Tematycznej oraz o wykluczeniu Członka e-Izby.

Serdecznie gratulujemy wszystkim i życzymy samych sukcesów w nowych rolach!

Powiązane obszary praktyk:

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Zobacz również:
Prawo konkurencji i prawo konsumenckie
24.04.2024
Zapraszamy na Legal Summer Academy 2024!
Prawo konkurencji i prawo konsumenckie
23.04.2024
WKB Legal Alert | Przypomnienie o obowiązku złożenia sprawozdania zatorowego do końca kwietnia 2024
Fuzje i przejęcia
17.04.2024
Prawnicy WKB doradzali DINO POLSKA S.A.
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.