She specializes in conducting commercial disputes before common and arbitration courts, in particular regarding investment projects, including those implemented based on FIDIC contractual conditions, corporate matters and the performance of commercial contracts. 

She represents clients in court and arbitration proceedings, mediator.

She took first place in the third edition of the competition “Construction disputes in the jurisprudence of the Supreme Court”.

Selected publications:  

  • „Roszczenia przysługujące wykonawcy w przypadku, gdy będąc gotowym do wykonywania robót budowlanych doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora”, Monitor Prawniczy No. 16/2021 – commentary to the judgement of the Supreme Court of 29.11.2019, I CSK 477/18
  • „Żądanie ustanowienia gwarancji zapłaty jako „wyjście awaryjne” z nieopłacalnej inwestycji”, Młoda Palestra No. 2/2022
  • „Koniec unikania odbioru przesyłek przez firmy – od 1 lipca zmienią się zasady”, Prawo.pl (June 2023)  
  • „Błędy popełnione przy przekazaniu placu budowy mogą opóźnić wykonanie inwestycji”, Dziennik Gazeta Prawna (September 2023)