Specializing in real estate financing 

Experienced in acting lender-side and borrower-side on a variety of local and international real estate financing transactions, including acquisition and development of top real estates, such as shopping malls, office buildings and logistics centers 

Advised on several acquisition finance and general lending projects 

Has also dealt with debt restructurings  

Publications: Cesja cicha w transakcjach finansowania – kwestie praktyczne na gruncie art. 512 k.c., Monitor Prawa Bankowego, April 2020.; Bezskuteczność spłaty finansowania i ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych na gruncie art. 127 ust. 3 prawa upadłościowego w kontekście chronologii czynności podejmowanych w ramach transakcji finansowania. Monitor Prawa Bankowego, October, 2019 (as co-author).