31.10.2023

Kancelaria WKB doradzała Orkla ASA

Kancelaria WKB doradzała Orkla ASA w polskich aspektach transakcji, polegającej na pozyskaniu partnera strategicznego dla Orkla Food Ingredients AS – grupy kapitałowej, zajmującej się produkcją oraz dystrybucją szerokiej gamy półproduktów żywnościowych. Głównym doradą Orkla ASA w procesie była kancelaria Advokatfirmaet Wiersholm.

Wybrany w toku procesu partner tj. Rhône nabył 40% udziałów w Orkla Food Ingredients AS, w oparciu o wycenę Orkla Food Ingredients AS na poziomie ok 15,5 mld NOK (ok. 5,8 mld PLN).

WKB zapewniła Orkla ASA wsparcie prawne w zakresie polskich aspektów procesu inwestycyjnego, asystując podczas badania vendor due diligence, jak również koordynując polskie aspekty dokumentacji transakcyjnej.

W skład zespołu transakcyjnego WKB, doradzającego przy procesie wchodzili Jakub Jędrzejak oraz Sebastian Woźniak, wspierani przez szereg prawniczek i prawników z innych działów współpracujących w ramach procesu vendor due diligence: Wojciecha Kulczyka, Mateusza Malinowskiego, Marcina Lorenca, Ryszarda Rutkowskiego,  Aleksandra Zielińskiego, Klaudię Radwańską, Małgorzatę Skórską, dr Agatę Miętek, Paulinę Wolszczak, Marikę Olczykowską, Macieja Gniewosza, Joannę Staroszczyk, Katarzynę Wójcikowską, Piotra Gajka, Piotra Popielarskiego, Tomasza Feliszewskiego, Martynę Jarosik, Martę Czarnecką oraz Magdalenę Zielińską.

Zamknięcie transakcji ma nastąpić do końca pierwszego kwartału 2024 roku, pod warunkiem spełnienia typowych warunków zamknięcia, w tym pozyskania zgód odpowiednich organów administracyjnych.

Orkla ASA jest wiodącą spółką z sektora przemysłowego m.in. z takich obszarów jak farby i powłoki, żywność, słodycze i przekąski.

Rhône jest globalną firmą private equity, skupiającą się na inwestycjach w przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym. Filozofia inwestycyjna Rhône obejmuje rozwój silnych, strategicznych partnerstw ze spółkami, w które inwestuje.

Powiązane obszary praktyk:

Fuzje i przejęcia

Private Equity

Sektor rolno-spożywczy

Zobacz również:
Life Sciences
02.07.2024
UGIVI po raz pierwszy w Polsce
ESG
06.05.2024
Projekt ustawy wdrażający dyrektywę CSRD opublikowany
Fuzje i przejęcia
17.04.2024
Prawnicy WKB doradzali DINO POLSKA S.A.
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.