18.03.2024

Kancelaria WKB Lawyers świętuje jubileusz 20-lecia!

Kancelaria WKB Lawyers już od 20 lat wspiera swoich klientów!

Współzałożyciel kancelarii, adwokat dr hab. Andrzej Wierciński, wskazuje, że tak długą działalność na rynku prawniczym WKB Lawyers zawdzięcza zaangażowanym pracownikom i wiernym klientom:

Kancelaria powstała z pasji i ciężkiej pracy. Widząc to, co osiągnęliśmy razem, czuję ogromną dumę i wdzięczność za te wspólne 20 lat. Dziękuję wszystkim, którzy tworzyli i tworzą naszą kancelarię, a przede wszystkim dziękuję klientom – wielu z nich jest z nami od bardzo dawna – za zaufanie i lojalność”.

Dziś WKB Lawyers jest jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych firm prawniczych w kraju. To osiągnięcie było możliwe dzięki starannie przemyślanej i skutecznie wdrożonej strategii działania. Jak twierdzi radca prawny dr Jerzy Baehr, współzałożyciel kancelarii:

„Sukces nie przychodzi sam, sukces to codzienna ciężka praca, oparta o wieloletnie doświadczenie i wyobraźnię, nieszablonowe rozwiązania, samodyscyplinę, ale też trochę szczęścia. My to wszystko mamy! Cieszę się, widząc jak spełnia się nasza wizja skutecznej firmy doradczej, dla której interes klienta jest w centrum uwagi”.

Realizacja tej wizji nie byłaby możliwa, gdyby nie pracownicy, którzy są siłą napędową i wyróżnikiem kancelarii.

WKB Lawyers to przede wszystkim ludzie, którzy się szanują i uzupełniają. Jesteśmy mozaiką różnych charakterów i osobowości, osób z wyobraźnią i pasją. Naszą siłą jest różnorodność – dlatego podchodzimy do tej kwestii bardzo poważnie. Osiągnęliśmy «gender balance» na każdym poziomie ścieżki kariery. W zespole reprezentowanych jest 8 narodowości. Cieszymy się, że nasze działania w tym obszarze są dostrzegane przez rynek – Chambers & Partners po raz kolejny wskazało na nas jako na lidera w obszarze Diversity & Inclusion nie tylko wśród kancelarii polskich, ale wśród biznesów prawniczych ze wszystkich krajów Europy” – mówi adwokat Agnieszka Wiercińska-Krużewska, partnerka zarządzająca.

Kolejnym elementem strategii rozwoju jest postawienie na działalność globalną, przy czym WKB Lawyers pozostaje kancelarią polską.

Od pierwszego dnia istnienia kancelarii pracujemy w międzynarodowym środowisku i w projektach, których ramy wykraczają daleko poza granice Polski. Jesteśmy kancelarią pierwszego wyboru dla wielu globalnych liderów rynku prawniczego niemających biur w naszym kraju. Możemy – na bazie licznych kontaktów – wspierać klientów w międzynarodowej ekspansji. Wspólnie z zagranicznymi partnerami zrealizowaliśmy dziesiątki, a może i setki złożonych projektów, wliczając w to wielkie transakcje M&A, wielowątkowe spory czy strategiczne doradztwo w obszarze ochrony konkurencji. Będąc kancelarią polską, działamy globalnie – to bardzo ważny element naszego DNAuzupełnia radca prawny Aleksander Stawicki, partner zarządzający.

Zapraszamy do wspólnego świętowania!

Powiązane obszary praktyk:

AML/Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Arbitraż

Bankowość i Finanse

Compliance

Dane osobowe

Doradztwo regulacyjne i legislacyjne

Energetyka

ESG

Fuzje i przejęcia

Life Sciences

Nieruchomości

Ochrona środowiska i zmiany klimatu

Fundusze unijne i pomoc publiczna

Prawo pracy

White collar crimes

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Prawo lotnicze

Podatki

Prawo spółek i ład korporacyjny

Własność intelektualna

Private Clients

Private Equity

Projekty infrastrukturalne

Restrukturyzacje i upadłość

Rozwiązywanie sporów

Rynki kapitałowe

Sektor publiczny i komunalny

Sektor obronny

Sektor rolno-spożywczy

Start-upy

Sygnaliści i wewnętrzne postępowania wyjaśniające

Transport i Logistyka

Ubezpieczenia

Zamówienia publiczne

Zatrudnianie cudzoziemców

French desk

German desk

Italian desk

Zobacz również:
Life Sciences
02.07.2024
UGIVI po raz pierwszy w Polsce
Prawo spółek i ład korporacyjny
25.06.2024
WKB Legal Alert | Elektroniczna rejestracja stowarzyszeń
AML/Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
13.05.2024
WKB Legal Alert | AMLA czyli nowy Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu. Zadania i kompetencje wobec instytucji obowiązanych.
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.