25.01.2022

Kancelaria WKB powołała zespół ds. sygnalistów i wewnętrznych postępowań wyjaśniających

Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców, WKB powołała multidycyplinarny zespół ds. sygnalistów i wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Zespół będzie kompleksowo doradzał przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom zarówno na etapie projektowania i wdrażania systemów umożliwienia zgłoszenia, jak i też prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Jak pokazuje praktyka, w organizacjach posiadających procedury zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości straty spowodowane nadużyciami są kilkukrotnie mniejsze niż w organizacjach bez odpowiednich mechanizmów. System zgłaszania nieprawidłowości niejednokrotnie pozwala także organizacji zidentyfikować słabe ogniwa w procesach operacyjnych, które mogą generować różnego rodzaju ryzyka, w tym zagrażać jakości świadczonych usług.

Prawidłowe wdrożenie przepisów dotyczących ochrony sygnalistów, z jednej strony oznacza szansę dla firm, z drugiej – rodzi obowiązki prawne. Działający w ramach WKB zespół, wskaże organizacjom zarówno możliwości, jak i sposoby zarządzania ryzykiem. Jeśli zajdzie taka potrzeba, przeprowadzi także całościowe postępowanie wyjaśniające, uwzględniając specyfikę danej organizacji. Wreszcie, bazując na doświadczeniach i wiedzy naszych ekspertów przygotuje zarówno strategie prawne, jak i rekomendacje dotyczące komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Systemy zgłaszania nieprawidłowości i ich wyjaśniania to nie jedynie obowiązek prawno-regulacyjny. To jeden z podstawowych elementów systemów zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems). Narzędzie prewencji jak i należytej reakcji na nieprawidłowość, jaka może zaistnieć lub zaistniała w organizacji w związku z prowadzoną działalnością. Postępująca regulacja biznesu rodzi dalsze ryzyka odpowiedzialności w przypadku naruszenia prawa (nieprawidłowości). Dlatego tworzymy interdyscyplinarny zespół, którego ambicją jest wsparcie naszych klientów w budowaniu systemów zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, które pozwolą mitygować ryzyka nieprawidłowości i ich skutków.” – powiedziała Aleksandra Stępniewska, Counsel w kancelarii.

Koordynatorami praktyki są Jan Roliński (partner) i Aleksandra Stępniewska (counsel) z praktyki prawa karnego w biznesie.

W skład zespołu wchodzą członkowie następujących praktyk:

Powiązane obszary praktyk:

Sygnaliści i wewnętrzne postępowania wyjaśniające

Ochrona środowiska i zmiany klimatu

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Prawo pracy

Dane osobowe

Zobacz również:
Prawo konkurencji i prawo konsumenckie
24.04.2024
Zapraszamy na Legal Summer Academy 2024!
Prawo konkurencji i prawo konsumenckie
23.04.2024
WKB Legal Alert | Przypomnienie o obowiązku złożenia sprawozdania zatorowego do końca kwietnia 2024
Fuzje i przejęcia
17.04.2024
Prawnicy WKB doradzali DINO POLSKA S.A.
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.