01.12.2020

Komentarz do Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, którego współautorami są eksperci WKB, już na rynku

Na rynku ukazała się właśnie publikacja wydawnictwa C.H.Beck pt. „Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Komentarz”, pod redakcją naukową dr. hab. Jakuba Pokrzywniaka – partnera w WKB – i dr hab. Katarzyny Kokocińskiej. W gronie autorów znaleźli się również eksperci z trzech zespołów naszej kancelarii: dr Jerzy Baehr, Maciej Szambelańczyk, dr Piotr LissońKrzysztof Sikorski z zespołu prawa energetycznego, Agnieszka Chwiałkowskadr Jarosław Kola z zespołu zamówień publicznych oraz dr Sergiusz Urban z zespołu ochrony środowiska i zasobów naturalnych.

Rynek elektromobilny w Polsce ma ogromny potencjał rozwoju, szczególnie w kontekście wymogów środowiskowych i klimatycznych, do których dostosować się musi w najbliższych latach nasz kraj. Przed uczestnikami rynku jeszcze wiele wyzwań, w tym również związanych z ciągle udoskonalanymi ramami prawnymi dla tego sektora. Mamy nadzieję, że komentarz będzie cennym źródłem wiedzy dla wszystkich zaangażowanych w kształtowanie tej coraz ważniejszej gałęzi naszej gospodarki.” – komentuje dr hab. Jakub Pokrzywniak.

Autorzy publikacji szczegółowo omówili przepisy Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11.1.2018 r., uwzględniając najnowsze zmiany legislacyjne wprowadzone do tej regulacji m.in. związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. W komentarzu zostały m.in. poruszone zagadnienia związane z zasadami rozwoju i funkcjonowania infrastruktury transportu elektromobilnego, przedstawione zadania i obowiązki operatorów stacji oraz dostawców usług ładowania, a także krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz sposób ich realizacji.

Obszar elektromobilności wymaga interdyscyplinarnego podejścia, dlatego też w projekcie uczestniczył zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny prawa. To właśnie suma wiedzy i doświadczenia na styku kilku specjalizacji pozwala wskazać i zwrócić uwagę na różne aspekty dotyczące ustawy. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego ważnego projektu.”– dodaje dr Jerzy Baehr, partner zarządzający w kancelarii WKB.

Szerzej o publikacji na stronie C.H.Beck.

Powiązane obszary praktyk:

Energetyka

Zamówienia publiczne

Ochrona środowiska i zmiany klimatu

Zobacz również:
Bankowość i Finanse
27.03.2024
WKB Lawyers w rankingu Legal 500 EMEA 2024
AML/Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
18.03.2024
Kancelaria WKB Lawyers świętuje jubileusz 20-lecia!
Bankowość i Finanse
14.03.2024
WKB w Chambers Europe 2024
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.