Warszawa

Plac Małachowskiego 2
00-066 Warszawa

Poznań

ul. Paderewskiego 7
61-770 Poznań

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.

KRS 0000948075
NIP 5262740108
REGON 015636440

Kontakt Business Development:
AGNIESZKA WIERCIŃSKA-KRUŻEWSKA

Kontakt dla mediów:
MAGDALENA JAWORSKA

Współpraca z Kołami Naukowymi i Organizacjami Studenckimi:

Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.