13.09.2021

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Dnia 16 sierpnia 2021 r. ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego („Nowelizacja”). Nowelizacja rozszerza katalog przypadków, w których organy administracji nie będą mogły stwierdzać nieważności decyzji administracyjnych. Wprowadzone zmiany zostały przedstawione w poniższej tabeli przez porównanie dotychczasowego stanu prawnego i stanu prawnego obowiązującego po wejściu w życie Nowelizacji, tj. po dniu 16 września 2021 r.

Dotychczas Po nowelizacji
Nie można było stwierdzić nieważności decyzji:

1.     po upływie 10 lat od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia tylko w określonych przypadkach;

np. po upływie powyższego terminu można było stwierdzić nieważność decyzji wydanej np. z rażącym naruszeniem prawa.

Nie można stwierdzić nieważności decyzji:

1.     po upływie 10 lat od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia niezależnie od przyczyny takiej nieważności tj. w każdym przypadku;

np. po upływie powyższego terminu nie można stwierdzić nieważności decyzji również wtedy gdy wydana została
np. z rażącym naruszeniem prawa
.

2.     gdy wywołała nieodwracalne skutki prawne.
Powyższa, regulacja będzie miała zastosowanie także do postępowań, które się toczą – nie zostały zakończone ostateczną decyzją przed dniem 16 września 2021 r.
W przypadku braku możliwości stwierdzenia nieważności decyzji organ stwierdza, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa oraz wskazuje z jakiego powodu nie było możliwe stwierdzenie jej nieważności. Tak samo jak dotychczas – w przypadku braku możliwości stwierdzenia nieważności decyzji organ stwierdza, że decyzja została wydana
z naruszeniem prawa oraz wskazuje z jakiego powodu nie było możliwe stwierdzenie jej nieważności.Jednak, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 30 lat, nie wszczyna się postępowania w sprawie stwierdzenia jej nieważności. Jeżeli postępowanie spełniające powyższe kryteria toczy się i nie zostało zakończone ostateczną decyzją przed dniem 16 września 2021 r. – podlega ono umorzeniu z mocy prawa.

 

W przypadku pytań związanych z przedstawionymi zagadnieniami prosimy o kontakt z naszymi prawniczkami z zespołu nieruchomości i procesu inwestycyjnego: Anną WyrzykowskąAdrianną Kucharską.

Alert można pobrać TUTAJ

Powiązane obszary praktyk:

Nieruchomości

Zobacz również:
ESG
06.05.2024
Projekt ustawy wdrażający dyrektywę CSRD opublikowany
Bankowość i Finanse
27.03.2024
WKB Lawyers w rankingu Legal 500 EMEA 2024
AML/Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
18.03.2024
Kancelaria WKB Lawyers świętuje jubileusz 20-lecia!
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.