17.01.2023

Noworoczne awanse w kancelarii WKB

Z ogromną radością informujemy, że zgodnie z naszą noworoczną tradycją, powiększyło się grono partnerów i counseli w WKB.

Nominacje partnerskie uzyskali Klaudia Frątczak-Kospin oraz Piotr Grabarczyk, którzy do tej pory zajmowali stanowisko doradcy w zespole restrukturyzacji i postępowań upadłościowych.

Awans na stanowisko doradcy otrzymały natomiast następujące osoby: Paulina Maślak-Stępnikowska oraz Aleksandra Bączykowska z zespołu prawa własności intelektualnej, Aleksandra Dziurkowska z zespołu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego, dr Jarosław Kola z zespołu prawa zamówień publicznych oraz Natalia Kabacińska, Piotr Gajek i dr Wiktor Iwański z zespołu rozwiązywania sporów.

Jesteśmy kancelarią, w której szczególnie dobrze odnajdują się prawniczki i prawnicy łączący ekspercką wiedzę z wyobraźnią, która pozwala im myśleć w sposób nieszablonowy i podejmować się nawet najtrudniejszych wyzwań. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że nominowane osoby związały swoje kariery z WKB i że możemy docenić ich zaangażowanie – podkreślił Aleksander Stawicki, partner współzarządzający Kancelarii.

Kolejną tradycją, jaką z dumą kontynuujemy, jest znaczący udział kobiet w gronie awansowanych, co czyni nas – także pod tym względem – unikalną kancelarią prawną na polskim rynku. Jesteśmy z tego bardzo dumni!

– Awansujemy pięć świetnych prawniczek, które z sukcesem prowadzą ważne projekty dla WKB. Jedna z nich dołącza do grona partnerów Kancelarii. Konsekwentnie wspieramy kariery kobiet, które stanowią ponad połowę całego zespołu WKB i coraz większą część naszego grona partnerów i doradców – dodała Agnieszka Wiercińska-Krużewska, partner współzarządzający WKB.

 

NOWI PARTNERZY:

Klaudia Frątczak-Kospin – radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, współzarządza zespołem restrukturyzacji i postępowań upadłościowych, członek zespołu fuzji i przejęć

Jej kariera prawnicza zawsze związana była z fuzjami i przejęciami, ale z równoległym zainteresowaniem restrukturyzacją, która z czasem stała się jej głównym obszarem praktyki. Od 2021 roku jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym.

Specjalizuje się w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz restrukturyzacjach pozasądowych, działając zarówno na rzecz wierzycieli, jak i dłużników na wszystkich etapach procesu. Wśród najciekawszych projektów, przy których pracowała w ostatnim czasie warto wyszczególnić obsługę prawną Toys „R” Us, amerykańskiego giganta handlu detalicznego prowadzącego około 1600 sklepów na całym świecie, a także jego polskich spółek zależnych.

Klaudia ceniona jest za swoją ogromną wiedzę oraz orientację na praktyczne rozwiązania.

Jest regularnie rekomendowana przez międzynarodowy przewodnik po rynku usług prawniczych The Legal 500 EMEA.

 

Piotr Grabarczyk – radca prawny, współzarządza zespołem Restrukturyzacji i postępowań upadłościowych, członek zespołu bankowości i finansów

Karierę zawodową rozpoczynał jako prawnik zajmujący się bankowością i finansami. Przez ponad 13 lat zajmował się transakcjami finansowania, ale jego specjalizacją zawodową stopniowo stawało się doradztwo w obszarze restrukturyzacji i postępowań upadłościowych. Do najciekawszych projektów, przy których pracował w ostatnim czasie, należą doradztwo na rzecz konsorcjum ponad 20 międzynarodowych banków oraz innych instytucji finansowych w procesie restrukturyzacji finansowej, doradztwo na rzecz wiodącego banku w procesie restrukturyzacji sądowej spółek oraz doradztwo na rzecz grupy wierzycieli handlowych w pionierskiej transakcji zmiany układu.

Jest regularnie rekomendowany w rankingu The Legal 500 EMEA oraz IFLR 1000.

 

NOWI DORADCY:

Paulina Maślak-Stępnikowska – radca prawny, członek zespołu prawa własności intelektualnej & TMT

Specjalizuje się w regulacjach branży mediów, rynku cyfrowego oraz regulowanych sektorach rozrywki. Wspiera prawnie zarządzanie kryzysami medialnymi. Prowadzi procesy w sprawach o zniesławienie, ochronę dóbr osobistych oraz prawa własności intelektualnej związane z mediami. Reprezentuje klientów przed Sądem Unii Europejskiej w Luksemburgu, przed KRRiT, UOKiK, UPRP, EUIPO oraz WIPO.

Pracuje na rzecz największych podmiotów z sektora mediów i rozrywki w Polsce, w tym dla nadawców telewizyjnych, radiowych i dostawców VOD, dla cenionych niezależnych producentów audiowizualnych i domów produkcyjnych, wydawców i producentów gier wideo, a także największych platform typu marketplace w regionie.

W ramach doradztwa pro bono wspiera m.in. twórców filmowych oraz samorządowe instytucje kultury.

W 2022 roku otrzymała rekomendację The Legal 500 EMEA.

 

Aleksandra Bączykowska – adwokat, członek zespołów life sciences oraz prawa własności intelektualnej & TMT 

Współtworzyła zespół life sciences, którym obecnie kieruje, doradzający m.in. w sprawach dotyczących badań klinicznych, wyrobów medycznych i produktów leczniczych oraz reklamy. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla klientów z wielu sektorów w sprawach dotyczących własności przemysłowej (znaki towarowe, patenty i wzory) oraz w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji.

Reprezentuje klientów przed Sądem Unii Europejskiej w Luksemburgu, przed KRRiT, UOKiK, UPRP, EUIPO oraz WIPO Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Aleksandra doradza największym firmom farmaceutycznym, firmom prowadzącym badania kliniczne oraz ubezpieczycielom medycznym na rynku.

W ramach działalności pro bono wspiera osoby fizyczne w sprawach dotyczących błędów medycznych.

W latach 2021 i 2022 została wyróżniona w konkursie IP Stars jako IP Rising Star. W 2022 roku otrzymała też rekomendację The Legal 500 EMEA.

 

Aleksandra Dziurkowska – radca prawny, członek zespołów prawa konkurencji i konsumenckiego oraz prawa własności intelektualnej & TMT

Od blisko 10 lat doradza klientom w sprawach związanych z polskim i unijnym prawem konkurencji, w tym m.in. w kwestiach dotyczących porozumień antykonkurencyjnych, wymiany informacji między przedsiębiorcami, nadużywania pozycji dominującej, koncentracji przedsiębiorstw oraz systemów dystrybucji i ich zgodności z prawem konkurencji.

Reprezentuje klientów w największych postępowaniach antymonopolowych z branży automotive, sektora farmaceutycznego oraz sprawach dotyczących sportu profesjonalnego. Zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem dedykowanych programów compliance (m.in. pełniła funkcję compliance officer w stowarzyszeniach branżowych działających na rynkach wrażliwych). Ma doświadczenie w doradztwie na gruncie ustawy o nieuczciwym wykorzystaniu przewagi kontraktowej w branży spożywczej, współpracując z największymi sieciami handlowymi. Reprezentuje klientów przed Prezesem UOKiK oraz sądami w tzw. sprawach zatorowych.

Jest regularnie rekomendowana przez The Legal 500 EMEA.

 

dr Jarosław Kola – prawnik, członek zespołu zamówień publicznych i infrastruktury, zespołu pomocy publicznej i funduszy unijnych oraz sektora komunalnego i ESG

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, elektromobilności i funduszach unijnych.

Doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom, w tym, w szczególności w obszarze energetyki i transportu, takich jak w szczególności budowa morskich farm wiatrowych, rozbudowa terminala LNG w Świnoujściu, Baltic Pipe, czy Centralny Port Komunikacyjny. Wspiera klientów na wszystkich etapach procesu zakupowego, w tym w ramach sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada również bogate doświadczenie w sporach dotyczących wydatkowania środków unijnych.

Praktykę zawodową łączy z działalnością naukową – jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, gdzie w 2020 r. uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy  „Interes zamawiającego w polskim prawie zamówień publicznych”. Badania naukowe prowadził w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych w Paryżu, Oxfordzie, Nottingham, Cape Town oraz w Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Rechtund Völkerrecht w Heidelbergu.

Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego i zarządzania. Ma bogate doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne.

W 2022 roku otrzymał też rekomendację The Legal 500 EMEA oraz był finalistą konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”.

 

Natalia Kabacińska – radca prawny, członek zespołu rozwiązywania sporów

Projektuje strategie procesowe najbardziej skomplikowanych postępowań, często tych mających wiele wątków międzynarodowych czy też precedensowych, śledzonych przez opinię publiczną. Reprezentuje klientów w skomplikowanych sprawach gospodarczych, głównie z zakresu bankowości, energetyki, budownictwa, kolejnictwa, lotnictwa, ubezpieczeń oraz motoryzacji.

W ramach WKB regularnie współpracuje z największymi międzynarodowymi kancelariami reprezentując klientów w sporach transgranicznych. Ma doświadczenie w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (ICC, SCC, SAKIG, Lewiatan) oraz w arbitrażu inwestycyjnym. Reprezentuje klientów w największych precedensowych postępowaniach typu private enforcement (odszkodowania z tytułu naruszenia prawa konkurencji).

W 2019 r. została laureatką konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra” organizowanego przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną, od kilku lat jest też regularnie rekomendowana przez The Legal 500 EMEA.

 

Piotr Gajek – adwokat, członek zespołów rozwiązywania sporów oraz pomocy publicznej i funduszy unijnych

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w obszarze pomocy publicznej i funduszy unijnych. Przygotowuje analizy oraz opinie dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych dotyczących możliwości wystąpienia pomocy publicznej i związanych z tym ryzyk, w tym analiz due diligence w zakresie strukturyzacji przedsięwzięć i transakcji w celu zapewnienia ich zgodności z regułami pomocy publicznej i funduszy UE. Jest ekspertem w zakresie oceny wniosków o udzielenie pomocy publicznej w projektach otrzymujących dofinansowanie z funduszy unijnych oraz doradza w sprawach skarg dotyczących pomocy publicznej składanych do Komisji Europejskiej. Posiada również szerokie doświadczenie w zakresie notyfikacji środków pomocowych oraz skarg dotyczących pomocy publicznej.

Reprezentuje klientów w skomplikowanych sprawach gospodarczych, w tym w branży budowlanej, kolejowej i motoryzacyjnej.

 

dr Wiktor Iwański – adwokat, członek zespołu rozwiązywania sporów oraz restrukturyzacji i postępowań upadłościowych

Doradza klientom w skomplikowanych sprawach cywilnych i gospodarczych. Jest chwalony przez Klientów za pracowitość, nieszablonowe myślenie i dążenie do znalezienia rozwiązań nawet w sprawach bardzo trudnych do rozstrzygnięcia. Jest rozpoznawalny dzięki swojej pracy w sporach korporacyjnych, transakcjach związanych z fuzjami i przejęciami oraz w sprawach dotyczących gmin i sporów dotyczących niewypłacalności. Reprezentuje także klientów w postępowaniach dotyczących naruszeń Konstytucji RP, w tym z tytułu szkody wyrządzonej aktem normatywnym.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym uzyskał stopień doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne.

W 2022 roku otrzymał rekomendację The Legal 500 EMEA.

 

Powiązane obszary praktyk:

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Własność intelektualna

Zamówienia publiczne

Projekty infrastrukturalne

ESG

Restrukturyzacje i upadłość

Bankowość i Finanse

Fuzje i przejęcia

Sektor publiczny i komunalny

Zobacz również:
ESG
06.05.2024
Projekt ustawy wdrażający dyrektywę CSRD opublikowany
Prawo konkurencji i prawo konsumenckie
24.04.2024
Zapraszamy na Legal Summer Academy 2024!
Prawo konkurencji i prawo konsumenckie
23.04.2024
WKB Legal Alert | Przypomnienie o obowiązku złożenia sprawozdania zatorowego do końca kwietnia 2024
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.