04.01.2024

Noworoczne awanse w kancelarii WKB 2024

Z radością informujemy, że zgodnie z noworoczną tradycją, powiększyło się grono partnerów i doradców (counsel) kancelarii.

Nominacje partnerskie uzyskali Wojciech Kulczyk z zespołu prawa ochrony konkurencji i konsumenckiego oraz Krzysztof Sikorski z zespołu prawa energetycznego. Awans na stanowisko doradcy (counsel) otrzymała Magdalena Zielińska-Kuć, która pracuje w zespołach prawa własności intelektualnej & TMT, Italian Desk i Life Sciences.

Magdzie, Krzysztofowi i Wojtkowi bardzo serdecznie gratulujemy awansów.
Cieszymy się, że jesteście z nami!

Powodzenia!

Wojciech Kulczyk – Partner
radca prawny 

Członek zespołu prawa ochrony konkurencji i konsumenckiego. Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa konkurencji (w tym w kwestiach dotyczących karteli, porozumień dystrybucyjnych i innych relacji wertykalnych oraz praktyk stanowiących nadużycie pozycji dominującej).

Jest odpowiedzialny za koordynację prac kancelarii w zakresie złożonych zgłoszeń zamiaru koncentracji oraz inwestycji zagranicznych (FDI). Jest jednym z najlepszych polskich specjalistów w zakresie kontroli koncentracji i przepisów dotyczących inwestycji zagranicznych. Brał aktywny udział w szeregu głośnych spraw dotyczących kontroli koncentracji w tym w złożonych postępowaniach zakończonych w tzw. II Fazie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Swoją karierę w kancelarii WKB rozpoczął już na IV roku studiów zaczynając jako praktykant w zespole prawa ochrony konkurencji i konsumenckiego, wspierał także zespół prawa energetycznego czy zespół prawa ubezpieczeń.

Zdobywał doświadczenie zawodowe także w brukselskim biurze wiodącej amerykańskiej kancelarii prawnej.

Wykładowca akademicki i prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa konkurencji, a także autor i współautor wielu specjalistycznych publikacji, w tym Komentarza do Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Wolters Kluwer, 2016).

Krzysztof Sikorski – Partner
radca prawny 

Członek zespołu prawa energetycznego oraz German Desk. Doradza klientom w obszarze prawa energetycznego, m.in. w zakresie odnawialnych źródeł energii. Specjalizuje się w regulacjach związanych z procesem inwestycyjnym instalacji OZE oraz w prawie umów handlowych, w tym umów sprzedaży energii elektrycznej (PPA).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie.

Nadzoruje procesy due dilligence w związku z planowanymi transakcjami fuzji i przejęć, ze szczególnym uwzględnieniem projektów energetycznych. Doradza klientom w zagadnieniach związanych z prawem energetycznym, w tym reprezentując ich przed sądami i organami administracji publicznej.

Związany z kancelarią WKB od ponad 12 lat. Zdobywał doświadczenie zawodowe w wiodącej kancelarii zajmującej się prawem energetycznym w Niemczech, a także w jednej z czołowych brytyjskich kancelarii w ramach stażu organizowanego przez Associated European Energy Consultants.

Wykładowca akademicki i prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa energetycznego, a także autor i współautor wielu specjalistycznych publikacji, w tym Komentarza do Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (C.H.Beck, 2020).

Magdalena Zielińska-Kuć – Counsel
adwokatka 

Z sukcesem rozwija zespół prawa żywnościowego. Jest członkiem zespołu prawa własności intelektualnej   & TMT, Life Sciences oraz zespołu Italian Desk. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie żywnościowym, prawie produktowym i międzynarodowym prawie handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku włoskiego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiowała także na Uniwersytecie LUISS Guido Carli w Rzymie oraz odbyła staż w Consorzio Nazionale Riscossioni w Rzymie.

Doradza przedsiębiorcom działającym w branży spożywczej we wszystkich aspektach prawa żywnościowego. Na co dzień wspiera wiodące sieci handlowe i producentów żywności w prawnych aspektach związanych z wprowadzaniem produktów do obrotu, ich należytym oznakowaniem i reklamą. Doradza także przy zawieraniu kontraktów handlowych, w tym umów międzynarodowej sprzedaży towarów, umów dystrybucyjnych, franczyzowych. Reprezentuje klientów w toku kontroli i postępowań w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych oraz wycofania produktów z obrotu. Prowadzi postępowania dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności oraz jej zafałszowań.

Posiada także bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym dotyczących realizacji umów handlowych, nieuczciwych praktyk rynkowych i czynów nieuczciwej konkurencji. Wspiera klientów przy prowadzeniu kampanii reklamowych oraz wprowadzaniu do obrotu produktów innowacyjnych, w tym tzw. produktów z pogranicza, wymykających się spod jednoznacznej kwalifikacji prawnej.

Wspiera klientów włoskojęzycznych w prowadzeniu biznesu w Polsce oraz doradza podmiotom działającym na rynku włoskim.

Regularnie szkoli przedsiębiorców i występuje na zagranicznych konferencjach. Pełni funkcję koordynatora ds. handlu alkoholem online w Izbie Gospodarki Elektronicznej. Zasiada także w komitecie zarządzającym Komisji Prawa Żywnościowego UIA (AgriFood Law Commission UIA). Członkini międzynarodowych organizacji zrzeszających prawników: AIGLI (Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Włoskojęzycznych), Legalmondo, Multilaw oraz UIA.

Powiązane obszary praktyk:

Energetyka

Life Sciences

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Własność intelektualna

Italian desk

German desk

Sektor rolno-spożywczy

Zobacz również:
Life Sciences
02.07.2024
UGIVI po raz pierwszy w Polsce
Prawo konkurencji i prawo konsumenckie
24.04.2024
Zapraszamy na Legal Summer Academy 2024!
Prawo konkurencji i prawo konsumenckie
23.04.2024
WKB Legal Alert | Przypomnienie o obowiązku złożenia sprawozdania zatorowego do końca kwietnia 2024
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.