AML/Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Doradzamy w zakresie:

 • sporządzamy opinie prawne dotyczące zakresu stosowania ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”) i wynikających z niej obowiązków;
 • opracowujemy i wdrażamy procedury AML /KYC, w tym procedury grupowe;
 • wspieramy klientów w przygotowywaniu dokumentu oceny ryzyka instytucji obowiązanej;
 • przeprowadzamy audyty prawne procedur AML;
 • identyfikujemy beneficjentów rzeczywistych w spółkach i strukturach kapitałowych, w tym zagranicznych;
 • przygotowujemy zgłoszenia i aktualizacje zgłoszeń beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) i wspieramy naszych klientów w procesie ich składania;
 • pomagamy w bieżących kontaktach z GIIF, organami nadzoru oraz organami ścigania;
 • prowadzimy szkolenia dla pracowników dotyczące stosowania ustawy AML i wynikających z niej obowiązków, w tym związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego, przechowywaniem dokumentów oraz informacji, jak również raportowaniem podejrzeń popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu do odpowiednich organów;
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych (w tym w szczególności postępowaniach przed GIIF) w przedmiocie nałożenia kar za niezrealizowanie obowiązków z zakresu ustawy AML;
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi dotyczącymi skargi na decyzję organu w przedmiocie nałożenia kar za niezrealizowanie obowiązków z zakresu ustawy AML;
 • zapewniamy wsparcie procesowe w przypadku wszczęcia postępowania karnego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Nasze przewagi konkurencyjne:

 • interdyscyplinarny zespół ekspertów różnych specjalizacji – corporate governance, regulacje finansowe, compliance, prawo karne w biznesie;
 • organizujemy szkolenia oraz warsztaty (zarówno w formie webinarów jak i stacjonarnie), bierzemy udział jako prelegenci w licznych wydarzeniach biznesowych dotyczących stosowania ustawy AML;
 • na bieżąco monitorujemy wszystkie zmiany legislacyjne, analizujemy projekty aktów prawnych, komunikaty GIIF, bierzemy udział w szkoleniach – część członków naszego zespołu posiada tytuł Certyfikowany AML Officer a także Compliance and Ethics Professional-International;
 • dzięki łączeniu wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin prawa, rozumiemy potrzeby i realia biznesowe naszych Klientów i proponujemy rozwiązania uwzględniające specyfikę branży, w jakiej działają.

Zarządzający praktyką:

Zespół

Wybrane doświadczenia

 • SPÓŁKA Z GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG – wsparcie prawne w przedmiocie ustalenia statusu spółki jako podmiotu obowiązanego oraz dalszej oceny obowiązków spółki wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; przygotowanie wewnętrznej procedury AML.
 • GRUPA AZOTY S.A. – doradztwo prawne w przedmiocie ustalenia statusu spółki jako podmiotu obowiązanego oraz dalszej oceny obowiązków spółki wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; przygotowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wsparcie w zakresie przygotowania procedury grupowej.
 • BANK OCHRONY ŚRODOWISKA – analiza wewnętrznej procedury AML i wydanie opinii prawnej w zakresie obowiązków AML banku jako instytucji obowiązanej.
 • SIEMENS SP. Z O.O. – opracowanie dokumentu przedstawiającego rekomendowany sposób wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; doradztwo prawne w zakresie obowiązków spółki wynikających z tych przepisów.
 • OLX – wsparcie w przedmiocie ustalenia statusu spółki jako podmiotu obowiązanego oraz oceny obowiązków spółki wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • SIEMENS FINANCE – przygotowanie wewnętrznej procedury AML, wsparcie w zakresie przygotowania oceny ryzyka Siemens Finance jako instytucji obowiązanej zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; przeprowadzenie szkoleń AML dla pracowników, bieżąca obsługa prawna z zakresu AML.
 • SPÓŁKA FAKTORINGOWA – kompleksowe doradztwo prawne na rzecz niemieckiej spółki faktoringowej świadczone w związku z zamiarem rozpoczęcia świadczenia usług faktoringowych w Polsce za pośrednictwem spółki zależnej (przygotowanie pełnej dokumentacji faktoringowej, kwestie regulacyjne, w tym AML, IT, ochrona danych osobowych).
 • CARNEXT (jedna z wiodących na świecie firm leasingowych oraz internetowej sprzedaży samochodów używanych) – doradztwo dotyczące zgodności internetowych metod zawierania umów z przepisami prawa polskiego, w tym w szczególności z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • UBER – doradztwo prawne dotyczące obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • DANSKE BANK A/S, BRANCH IN POLAND – kompleksowe doradztwo prawne w zakresie bieżącej obsługi działalności oddziału banku (w tym w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).
 • POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, POŚREDNIK KREDYTOWY – weryfikacja zgodności z prawem (w trakcie przeprowadzanej procedury due diligence) działalności spółki zajmującej się pośrednictwem ubezpieczeniowym oraz kredytowym (kredyty konsumenckie oraz kredyty hipoteczne) pod kątem wypełniania obowiązków spółki wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku z rozpoczęciem świadczenia usług faktoringowych.
 • GRUPA ACCOLADE – doradztwo prawne dotyczące obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym przygotowanie opinii prawnej w przedmiocie ustalenia beneficjenta rzeczywistego w związku z trudnościami wynikającymi ze specyfiki grypy kapitałowej.
 • CARLSBERG – przygotowanie opinii prawnej dotyczącej kwalifikacji spółki jako instytucji obowiązanej zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • GRUPA RYANAIR – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego polskich spółek z grupy, przy uwzględnieniu irlandzkiej struktury kapitałowej.
 • PFIZER – opinia prawna związana z ustaleniem i rekomendacjami związanymi z identyfikacją i zgłoszeniem beneficjenta rzeczywistego.
 • STOCK POLSKA – opiniowanie i rekomendacjami związanymi z identyfikacją i zgłoszeniem beneficjenta rzeczywistego.
 • DENTSPLY SIRONA – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
 • FREMANTLE MEDIAwsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
 • WILLIAM GRANT & SONS POLSKA – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
 • SEA WIND HOLDING – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego polskich spółek w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
 • GRUPA SPECIALIZED – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
 • FUNDACJA CENTRUM STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego.
 • FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH „POMOC MALTAŃSKA – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego.
 • GRUPA CEZ – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
 • KS SOFTWARE – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
 • STOWARZYSZENIE PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego.
 • FUNDACJA STOCK – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
 • POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA POMOCY UKRAINIE – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego.
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.