Arbitraż

Doradzamy w zakresie:

  • krajowych i międzynarodowych postępowań arbitrażowych, w tym postępowań transgranicznych;
  • klauzul arbitrażowych oraz mechanizmów rozwiązywania sporów w kontraktach handlowych;
  • postępowań post-arbitrażowych w sprawach dotyczących uznawania lub stwierdzania wykonalności krajowych i zagranicznych orzeczeń arbitrażowych jak też egzekucji;
  • postępowań ze skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego.

Nasze przewagi konkurencyjne:

  • mamy bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach arbitrażowych, w tym prowadzonych przez międzynarodowe i krajowe trybunały arbitrażowe, w zgodnie z regulaminami: ICC, LCIA, SCC, SAKIG, Sąd Arbitrażowy LEWIATAN oraz przed sądami ad hoc;
  • działamy jako lokalny doradca wspierając w postępowaniach transgranicznych największe międzynarodowe kancelarie prawne;
  • swobodnie poruszamy się pomiędzy różnymi systemami prawnymi;
  • dzięki rozbudowanej sieci zaprzyjaźnionych kancelarii, jesteśmy w stanie wspierać swoich klientów jako wiodąca kancelaria w postępowaniach obejmujących wiele jurysdykcji;
  • korzystamy ze wsparcia ekspertów WKB z innych dziedzin prawa oraz licznego i sprawdzonego grona specjalistycznych doradców branżowych;
  • członkowie naszego zespołu pełnią funkcje arbitrów.

Zarządzający praktyką:

Zespół

Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.