FINTECH

Co możemy dla Ciebie zrobić? W jakim obszarze doradzamy?

 • doradzamy spółkom technologicznym oferującym usługi finansowe, jak i podmiotom obecnym od wielu lat na rynku finansowym, ale chcącym przejść transformację cyfrową;
 • świadczymy pomoc prawną w celu zapewnienia zgodności działań podmiotów z branży FinTech z regulacjami sektorowymi i rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego;
 • oferujemy kompleksowe wsparcie prawne przy wprowadzaniu nowych, innowacyjnych produktów finansowych zarówno na etapie ich projektowania jak i wdrożenia (np. przy aplikacjach płatniczych, produktach opartych o buy now pay later, usług opartych o AIS i PIS, kryptoaktywach, platformach crowdfundingowych);
 • opracowujemy dokumentację nowych produktów i usług finansowych dopasowaną do potrzeb naszych klientów;
 • wspieramy instytucje finansowe w postępowaniach administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego zarówno w ramach bieżącego nadzoru jak i w toku prowadzonych postępowań kontrolnych;
 • przeprowadzamy analizy i szkolenia w zakresie zastosowania przez instytucje finansowe nowych unijnych jak i polskich regulacji sektora finansowego;
 • weryfikujemy czy procedury wewnętrzne i stosowane mechanizmy są zgodne z obowiązującymi regulacjami oraz przygotowujemy raporty oceny ryzyka występującego w organizacji (regulatory compliance);
 • wyznaczymy optymalną ścieżkę działań w celu umożliwienia transgranicznego świadczenia usług lub rozpoczęcia świadczenia usług w Polsce;
 • określamy, czy dana aktywność biznesowa stanowi działalność regulowaną i jest objęta nadzorem finansowym.

Nasze przewagi konkurencyjne:

 • tworzymy wyspecjalizowany, multidyscyplinarny zespół, złożony z ekspertów specjalizujących się w regulacjach finansowych, IT/IP, podatkach, przepisach dotyczących ochrony konsumentów, rozporządzenia eIDAS czy aspektów prawnych technologii blockchain oraz ochrony danych osobowych, a także ekonomistów, co pozwala nam zaoferować kompleksową obsługę danego projektu;
 • rozumiemy potrzeby biznesowe klientów oraz wykorzystywane technologie;
 • znamy realia biznesowe i oczekiwania organów nadzoru – nasi specjaliści posiadają doświadczenie zdobyte w instytucjach finansowych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz w UOKIK;
 • rekomendujemy rozwiązania łatwe do zastosowania w praktyce.

Zarządzający praktyką:

Nasze doświadczenia

W gronie naszych klientów znajdują się między innymi:

 • Allegro Pay
 • epay (Euronet Polska)
 • Global Payments
 • Uber Payments
 • Revolut
 • MoneyGram
 • Gemini Payments
 • Mondu Financial Services
 • Liberis Limited
 • Siemens Finance
 • Ailleron
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.