Fundacje i stowarzyszenia

Doradzamy w zakresie:

 • wyboru odpowiedniej formy prawnej organizacji non – profit;
 • wsparcia w sporządzaniu aktów założycielskich fundacji oraz stowarzyszeń;
 • reprezentowania fundacji oraz stowarzyszeń w postępowaniach rejestrowych związanych z ich tworzeniem oraz wszelkimi zmianami związanymi z ich bieżącą działalnością;
 • wdrażania procedur związanych z funkcjonowaniem oraz podziałem kompetencji organów zarządczych oraz nadzorczych fundacji oraz stowarzyszeń;
 • weryfikacji dokumentacji pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
 • bieżącej obsługi prawnej oraz wdrażania regulacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez fundacje oraz stowarzyszenia;
 • sporządzania dokumentacji oraz reprezentacji fundacji w procesach związanych z udziałem w spółkach kapitałowych oraz tworzeniem przedstawicielstw fundacji zagranicznych, oddziałów, biur lub innych placówek w Polsce oraz zagranicą;
 • łączenia fundacji (m.in. w aspektach korporacyjnych, podatkowych i pracowniczych);
 • reprezentowania fundacji oraz stowarzyszeń przed organami nadzoru, w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej;
 • sporządzania oraz opiniowania uchwał, umów, regulaminów oraz innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej;
 • zatwierdzania sprawozdań finansowych fundacji i stowarzyszeń;
 • opracowywania i wdrażania procedur związanych z ochroną danych osobowych (RODO) oraz AML/KYC, w tym zgłaszania i aktualizacji zgłoszeń beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR);
 • procedur związanych z uzyskiwaniem statusu organizacji pożytku publicznego;
 • procesów dotyczących pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania (m.in. dotacje, darowizny, subwencje, zbiórki publiczne);
 • wsparcia fundacji oraz stowarzyszeń w procesach związanych z zakończeniem działalności oraz ich likwidacją, w tym w zakresie sporządzania dokumentacji oraz reprezentacji przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Nasze przewagi konkurencyjne:

 • łączymy wiedzę i doświadczenie prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa;
 • monitorujemy na bieżąco wszystkie zmiany legislacyjne oraz analizujemy projekty aktów prawnych związanych z działalnością organizacji pozarządowych;
 • posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej organizacji pozarządowych (w tym organizacji zagranicznych);
 • proponujemy rozwiązania, które realizują potrzeby danego przedsięwzięcia oraz uwzględniają specyfikę działalności organizacji pozarządowych;
 • Fundacja „ClientEarth Prawnicy Dla Ziemi”
 • MSC – Marine Stewardship Council
 • AHA – American Heart Association
 • International Research & Exchanges Board – Fundacja IREX Poland
 • Fundacja „STOCK”
 • Polsko – Amerykańska Fundacja Pomocy Ukrainie
 • Fundacja „TVN”
 • PKEE – Polski Komitet Energii Elektrycznej

Zarządzający praktyką:

Wybrane doświadczenia

Pracowaliśmy między innymi dla:
 • Fundacja „ClientEarth Prawnicy Dla Ziemi”
 • MSC – Marine Stewardship Council
 • AHA – American Heart Association
 • International Research & Exchanges Board – Fundacja IREX Poland
 • Fundacja „STOCK”
 • Polsko – Amerykańska Fundacja Pomocy Ukrainie
 • Fundacja „TVN”
 • PKEE – Polski Komitet Energii Elektrycznej
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.