Instytucje finansowe i płatnicze

Doradzamy w zakresie:

 • doradzamy szerokiej grupie podmiotów świadczących usługi finansowe (takich jak: banki, firmy inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, instytucje płatnicze, firmy leasingowe, firmy faktoringowe, firmy specjalizujące się w procesowaniu płatności bezgotówkowych) w celu zapewnienia zgodności ich działań z regulacjami sektorowymi i rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego;
 • oferujemy kompleksowe wsparcie prawne przy wprowadzaniu nowych (w tym innowacyjnych) produktów finansowych zarówno na etapie ich projektowania jak i wdrożenia ;
 • wspieramy instytucje finansowe w postępowaniach administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego zarówno w ramach bieżącego nadzoru jak i w toku prowadzonych postępowań kontrolnych;
 • reprezentujemy instytucje finansowe w postępowaniach administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego w celu uzyskania wymaganej zgody na m.in. nabycie/zbycie udziałów w podmiocie nadzorowanym, uzyskanie licencji jak również jej rozszerzenie;
 • przeprowadzamy analizy  i szkolenia w zakresie zastosowania przez instytucje finansowe nowych unijnych jak i polskich regulacji sektora finansowego;
 • wyznaczymy optymalną ścieżkę działań w celu umożliwienia transgranicznego świadczenia usług lub rozpoczęcia świadczenia usług w Polsce;
 • określamy, czy dana aktywność biznesowa stanowi działalność regulowaną i jest objęta nadzorem finansowym.

Nasze przewagi konkurencyjne:

 • rozumiemy potrzeby biznesowe klientów;
 • znamy realia biznesowe i oczekiwania organów nadzoru – nasi specjaliści posiadają doświadczenie zdobyte w instytucjach finansowych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz w UOKIK;
 • tworzymy wysoce wyspecjalizowane, multidyscyplinarne zespoły; wsparcie ekspertów z innych specjalizacji (zespół ochrony konkurencji, danych osobowych, M&A) pozwala nam zaoferować kompleksową obsługę projektu czy transakcji;
 • rekomendujemy rozwiązania łatwe do zastosowania w praktyce.

Zarządzający praktyką:

Zespół

Wybrane doświadczenia

W gronie naszych klientów znajdują się między innymi:

 • Grupa PZU
 • Grupa BNP Paribas
 • Grupa mBank
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Bank Pocztowy
 • epay (Euronet Polska)
 • Global Payments
 • Siemens Finance
 • Uber Payments
 • Revolut
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.