Prawo spółek i ład korporacyjny

Doradzamy w zakresie:

 • bieżącej obsługi prawnej;
 • zakładania i likwidacji spółek;
 • procesów akwizycji, łączenia, podziału i przekształceń, procesów restrukturyzacyjnych (aspekty korporacyjne, podatkowe, pracownicze i regulacyjne);
 • negocjacji porozumień typu joint venture oraz umów pomiędzy wspólnikami;
 • niestandardowych podwyższeń kapitału zakładowego;
 • dobrowolnego i przymusowego wykupu akcji (squeeze-out), umarzania udziałów/akcji, wejść i wystąpień wspólników ze spółki, operacji na kapitałach własnych spółek;
 • wdrażania zasad ładu korporacyjnego i prawa holdingowego;
 • audytów korporacyjnych (corporate governance);
 • przygotowania i prowadzenia zgromadzeń spółek kapitałowych;
 • kontraktów handlowych i badań potencjalnych kontrahentów;
 • postępowań przed sądami powszechnymi (m.in. w postępowaniu rejestrowym, dotyczącym odpowiedzialności członków zarządu, sporów korporacyjnych).

Nasze przewagi konkurencyjne:

 • doradzamy spółkom publicznym i prywatnym na wszystkich etapach rozwoju;
 • prowadzimy zarówno bieżącą obsługę prawną, jak i skomplikowane procesy restrukturyzacyjne (w tym w ramach grup spółek);
 • oferujemy pakiety usług dostosowanych do potrzeb biznesowych i etapów rozwoju naszych klientów;
 • jesteśmy członkiem nowatorskiego serwisu prawniczego Legal Cross Border, pomagającego w przeprowadzaniu zmian w składzie organów spółek kapitałowych w ponad 50 jurysdykcjach.

Zarządzający praktyką:

Zespół

Wybrane doświadczenia

W gronie naszych klientów znajdują się między innymi:

 • Ryanair
 • Grupa PKO BP
 • BC Bavarian Candles
 • Localised Holdings
 • Specialized Bicycles
 • ABB Group
 • Polskie ePłatności
 • Grupa EDF
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.