Private Clients

Doradzamy:

 Doradzamy klientom indywidualnym i ich rodzinom w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także w życiu prywatnym. Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

Sprawy majątkowe:

 • tworzymy struktury korporacyjne mające chronić majątki klientów indywidualnych i ich rodzin oraz prowadzimy ich bieżącą obsługę;
 • planujemy sukcesję rodzinnego majątku oraz biznesu w Polsce i zagranicą;
 • pomagamy w procesie negocjacji i zawierania umów oraz uzyskiwania pozwoleń i koncesji;
 • obsługujemy procesy inwestycyjne;
 • doradzamy w kwestiach podatkowych, w tym dotyczących zmiany rezydencji podatkowej.

Sprawy rodzinne:

 • przygotowujemy umowy małżeńskie i między konkubentami;
 • doradzamy i reprezentujemy klientów w sprawach rozwodowych i w sprawach o separację oraz w sprawach dotyczących dzieci;
 • doradzamy w sprawach spadkowych i reprezentujemy klientów w sporach w tej dziedzinie, np. dotyczących ważności testamentu, zachowku i działu spadku.

Zarządzanie kryzysem:

 • reprezentujemy klientów w sprawach karnych i dotyczących odpowiedzialności cywilnej;
 • pomagamy w ochronie wizerunku, renomy i dobrego imienia;
 • współpracujemy z agencjami PR i koordynujemy ich działania;
 • wspieramy w trakcie kontroli, zatrzymań oraz przeszukań.

Działalność filantropijna:

 • zakładamy i prowadzimy bieżącą obsługę stowarzyszeń oraz fundacji;
 • doradzamy w zakresie crowdfundingu, zbiórek i wydarzeń charytatywnych.

Nasze przewagi konkurencyjne:

 • zapewniamy wszechstronne wsparcie na etapie planowania sukcesji i inwestycji oraz w zarządzania majątkiem rodzinnym, a także w postępowaniach rodzinnych, spadkowych i karnych;
 • skutecznie zarządzamy kryzysem (w tym reputacyjnym, we współpracy z renomowanymi agencjami PR);
 • stanowimy zespół doświadczonych ekspertów  wielu dziedzin prawa, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru private equity, prawa rodzinnego oraz prawa karnego w biznesie;
 • proponujemy rozwiązania dostosowane do specyfiki biznesu rodzinnego;
 • zapewniamy pełną poufność i najwyższą dbałość o ochronę wizerunku klientów;
 • posiadamy dogłębną znajomość otoczenia biznesowego naszych klientów, w tym także na rynkach zagranicznych.

Zazrądzający praktyką

Zespół

Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.