• pełen wachlarz usług w zakresie procesów restrukturyzacyjnych i postępowań upadłościowych, a także usług doradztwa na rzecz wierzycieli, dłużników, organizacji będących podmiotami takich procesów lub postępowań oraz potencjalnych nabywców zajętych aktywów lub firm;
  • wiedza biznesowa oraz zespół specjalistów z zakresu wszystkich dziedzin prawa istotnych z punktu widzenia procesów restrukturyzacyjnych;
  • szerokie doświadczenie w reprezentacji grup kapitałowych, dłużników, wierzycieli oraz banków w procesach restrukturyzacyjnych i postępowaniach upadłościowych.