Rozwiązywanie sporów

Doradzamy w zakresie postępowań:

 • przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach gospodarczych i cywilnych;
 • przed Sądem Najwyższym;
 • przed sądami polubownymi, stałymi i ad hoc;
 • zabezpieczających;
 • egzekucyjnych;
 • przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • przed szczególnymi organami jurysdykcyjnymi, takimi jak: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, komisje ds. przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 • przed sądami powszechnymi w sprawach karnych gospodarczych.

Nasze przewagi konkurencyjne:

 • oferujemy pełen zakres doradztwa na wszystkich etapach sporu, w tym w negocjacjach ugodowych i postępowaniach mediacyjnych;
 • mamy doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach arbitrażowych, w tym prowadzonych przez międzynarodowe trybunały arbitrażowe;
 • w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy współpracujemy z biegłymi, instytutami naukowymi i stowarzyszeniami branżowymi;
 • korzystamy ze wsparcia ekspertów WKB z innych dziedzin prawa.

Zarządzający praktyką

Zespół

Rekomendacje

Great direct contact, very good knowledge of the construction business, transparency in settlements, experience and substantive knowledge – these are the elements that make cooperation with WKB effective and very pleasant.
Legal 500 EMEA 2024
Very competent and experienced firm. What makes them unique in my opinion is a very individual approach and ease in communication with a client, always available and open for discussion in order to find the best possible solution. The team is very creative as well as open-minded, always focused on the optimum solution for the client.
Legal 500 EMEA 2023
All lawyers involved in the dispute were very well engaged. They provided real, knowledgeable solutions.
Chambers Europe 2023
They advise very practically. They serve their clients with all their knowledge and experience and work with very high precision and commitment,(…) the team has a feeling of how to best approach the authorities and individual persons to best serve our case.
Chambers Europe 2019

Wybrane doświadczenia

W gronie naszych klientów znajdują się między innymi:

 • inwestor z sektora wodno-kanalizacyjnego
 • inwestor z branży koksowniczej
 • wykonawcy dróg publicznych
 • przedsiębiorstwo z branży budowlanej
 • wiodący koncern energetyczny
 • przedsiębiorstwa handlowe i produkcyjne
 • Miasto Szczecin
 • Gmina Wrocław
 • operator terminalu portowego
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.