Sygnaliści i wewnętrzne postępowania wyjaśniające

Doradzamy w zakresie:

 • projektowania systemów zgłaszania i wyjaśniania naruszeń prawa i innych nieprawidłowości oraz ich wdrażania, w tym:
  • opracowujemy procedury zgłaszania nieprawidłowości i przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach prawa i nieprawidłowościach oraz podejmowania działań następczych, w tym wyjaśniania nieprawidłowości;
  • przygotowujemy strategię komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • obsługi przyjmowania zgłoszeń, w tym:
  • dokonujemy wstępnej weryfikacji;
  • przygotowujemy rekomendacje działań następczych;
  • wspieramy we wszelkich aspektach komunikacji, w tym np.: w organizacji spotkania ze zgłaszającym.
 • kompleksowego lub ograniczonego do wybranych aspektów prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających;
 • szkoleń:
  • w dokonywaniu zgłoszeń w ramach procedury przyjętej w organizacji;
  • w przyjmowaniu zgłoszenia o naruszeniach prawa i nieprawidłowościach;
  • ich wyjaśnianiu;
 • oceny funkcjonowania systemów zgłaszania naruszeń prawa i innych nieprawidłowości.

Nasze przewagi konkurencyjne:

 • kompleksowe doradztwo zapewnia przedsiębiorcom interdyscyplinarny zespół ekspertów różnych specjalizacji – prawa pracy, ochrony danych osobowych, ochrony konkurencji, ochrony środowiska a także prawa karnego w biznesie;
 • w naszej praktyce współdziałamy z innymi zespołami kancelarii, w szczególności w zakresie compliance sektorowego oraz ESG;
 • monitorujemy zmiany legislacyjne, trendy i wyzwania dotyczące programów zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno z polskiej jak i unijnej i międzynarodowej perspektywy;
 • bazując na doświadczeniach i wiedzy naszych ekspertów przygotowujemy zarówno strategie prawne, jak i rekomendacje dotyczące komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • jesteśmy jedną z pierwszych kancelarii na rynku, która postanowiła utworzyć multidyscplinarny zespół, by oferować przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie dotyczące sygnalistów i wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Zarządzający praktyką:

Zespół

Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.