Ubezpieczenia

Doradzamy:

  • ubezpieczycielom, w szczególności w odniesieniu do kształtowania treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, relacji z Komisją Nadzoru Finansowego, w sporach przed Prezesem UOKiK oraz na etapie zawierania i realizacji umów ubezpieczenia;
  • ubezpieczającym, ubezpieczonym i poszkodowanym, a także pośrednikom ubezpieczeniowym w postępowaniach likwidacyjnych i odszkodowawczych, a także w sporach dotyczących klauzul abuzywnych;
  • brokerom ubezpieczeniowym;
  • zagranicznym ubezpieczycielom oraz brokerom ubezpieczeniowym, w tym w zakresie dostosowywania zagranicznych wzorców umów do wymogów polskiego prawa, a także likwidacji poważnych szkód zaistniałych w Polsce.

Nasze przewagi konkurencyjne:

  • bogate doświadczenie w zakresie obsługi złożonych przedsięwzięć ubezpieczeniowych;
  • uczestnictwo w pracach legislacyjnych;
  • uczestnictwo w pracach parlamentarnych nad nową ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
  • prowadzenie projektów z zakresu analizy przepisów prawa ubezpieczeń dla Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz dla innych wiodących organizacji branżowych;
  • autorstwo wielu publikacji praktycznych i naukowych (komentarzy, monografii, studiów i artykułów).

Zarządzający praktyką

Zespół

Rekomendacje

Great team of outstanding insurance and competition lawyers. They can perfecly combine theoretical background with commercial awareness.
The Legal 500 EMEA 2024 | Insurance
Very good legal and analytical comprehension.
The Legal 500 EMEA 2023 | Insurance
The team has great knowledge, is open-minded and has an innovative approach.
The Legal 500 EMEA 2022 | Insurance
Huge experience of the team members and involvement in each case they handle; capability to react immediately to the clients’ needs and expectations.
The Legal 500 EMEA 2021 | Insurance
WKB and its lawyers are always deeply engaged in the problem presented by clients. Their opinions are very professional from the law perspective but also business oriented.
The Legal 500 EMEA 2021 | Insurance
Jakub Pokrzywniak is very experienced and pragmatic, and provides really good advice, says one impressed source, while another highlights his understanding of the business background and prompt reactions to additional queries.
Chambers Europe 2019 | Banking & Finance: Insurance
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.