White collar crimes

Doradzamy w zakresie:

 • klientom biznesowym we wszystkich kwestiach związanych z przestępstwami gospodarczymi, w tym tzw. przestępstwami białych kołnierzyków.

Sprawy karne

 • reprezentacja w postępowaniach karnych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego;
 • wsparcie w sytuacji kryzysowej, w tym w związku z przeszukaniami (wdrażanie procedur, prowadzenie szkoleń, wsparcie w trakcie przeszukania);
 • opiniowanie decyzji biznesowych pod kątem ryzyka odpowiedzialności karnej;
 • asset recovery (zabezpieczenie i odzyskiwanie majątku utraconego wskutek przestępstwa);
 • szkolenia na temat ryzyk odpowiedzialności karnej;
 • sprawy karne związane z rozwojem nowych technologii oraz digitalizacją biznesu;
 • transgraniczne sprawy karne.

Compliance – systemy zgodności

 • wszechstronne ujęcie, obejmujące m.in. procedury strukturalne i sektorowe, system prewencji, ograniczanie szkód wynikających z przestępstwa;
 • wsparcie na wszystkich etapach zarządzania systemem zgodności: tworzenie, wdrażanie i stosowanie, monitorowanie, aktualizacja;
 • audyt compliance i ocena ryzyka;
 • wsparcie w zakresie komunikacji i organizacji szkoleń wewnętrznych;
 • cyber-compliance, AML, anti-corruption, suppliers chain compliance;
 • wsparcie w zarządzaniu sytuacją kryzysową.

Postępowania wyjaśniające (internal investigations)

 • prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających w celu ustalenia, czy doszło do nieprawidłowości wewnątrz organizacji;
 • opracowanie procedur wewnętrznego postępowania wyjaśniającego;
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych;
 • wsparcie w opracowaniu system zgłaszania nieprawidłowości.

Nasze przewagi konkurencyjne:

 • wszechstronna oferta obejmująca wsparcie: prewencyjne (compliance, analizy ryzyka, wewnętrzne postępowania wyjaśniające, szkolenia), na etapie postępowania karnego (w tym dotyczącego przestępstw menadżerskich, pracowniczych, międzynarodowych), zarządzania kryzysem (w tym reputacyjnym, we współpracy z renomowanymi agencjami PR);
 • doświadczeni eksperci z zakresu prawa karnego, compliance, zarządzania kryzysem, cyberbezpieczeństwa, prawa konkurencji, prawa zamówień publicznych czy prawa spółek;
 • rozwiązania dostosowane do specyfiki biznesu;
 • poufność i dbałość o ochronę wizerunku klientów;
 • znajomość otoczenia biznesowego spółek z różnych sektorów gospodarki, w tym finansowego, ubezpieczeniowego, spółek Skarbu Państwa.

Zarządzający praktyką:

Zespół

Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.