22.12.2021

Poczta Polska, przy wsparciu WKB, uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w wysokości 215 miliona złotych

Poczta Polska, dzięki wsparciu kancelarii WKB, uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w wysokości 215 miliona złotych. Jako pierwsza taka decyzja wydana przez Komisję dla operatora pocztowego w UE, może otworzyć drogę dla podobnych decyzji w innych sprawach.

Eksperci kancelarii WKB prowadzili dla Poczty Polskiej wielomiesięczne i skomplikowane postępowanie przed Komisją Europejską, które zakończyło się decyzją przyznającą pomoc publiczną na rzecz Poczty w wysokości ok. 215 milionów złotych (ok. 46 milionów euro). Pomoc zostanie przeznaczona na pokrycie strat poniesionych w związku z działalnością firmy w czasie pandemii COVID-19. Wydając decyzję Komisja potwierdziła, że planowane wsparcie będzie zgodne z regułami pomocy publicznej obowiązującymi w UE (w szczególności art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE).

Z ogromną satysfakcją przyjmujemy taką decyzję Komisji Europejskiej, bowiem ma ona dla nas podwójne znaczenie. Po pierwsze, bardzo nas cieszy, że jest to decyzja korzystna dla naszego Klienta – Poczty Polskiej, która w czasie wybuchu pandemii COVID-19 i towarzyszących jej restrykcji, nieprzerwanie świadczyła usługi powszechne, ponosząc przy tym dodatkowe koszty. Przyznana kwota pozwoli zrekompensować Poczcie poniesione straty. Po drugie jest to pierwsza tego typu decyzja, wydana przez Komisję, która może otworzyć drogę dla podobnych decyzji w innych sprawach. Tym bardziej doceniamy i dziękujemy Poczcie Polskiej za zaufanie, bo dzięki temu mogliśmy uczestniczyć w postępowaniu, które może mieć znaczenie dla całego rynku”  – mówi Łukasz Czekański, partner, szef zespołu pomocy publicznej WKB.

Eksperci WKB zapewnili Poczcie Polskiej, jako beneficjentowi pomocy publicznej, kompleksowe wsparcie prawne w trakcie całego procesu notyfikacji m.in.: przygotowując niezbędną dokumentację, oraz zapewniając reprezentację prawną w toku postępowania i negocjacji z Komisją Europejską. Postępowanie prowadzili: Łukasz Czekański (partner WKB) oraz Piotr Gajek (managing associate) z zespołu pomocy publicznej.

Poczta Polska S.A. to firma o ponad 460-letniej tradycji, największy operator na polskim rynku – zatrudnia ponad 70 000 Pracowników, sieć obejmuje 7600 placówek, filii i agencji pocztowych. Poczta jest jednym z polskich liderów usług komunikacyjnych, paczkowo – kurierskich i logistycznych oraz narodowym operatorem pocztowym, z którego korzysta ponad 90% Polaków.

Zespół pomocy publicznej i funduszy unijnych doradza klientom polskim i zagranicznym w zakresie korzystania przez przedsiębiorców ze środków z funduszy unijnych i krajowych, umów o dofinansowanie, pomocy w kontaktach z instytucjami publicznymi oraz postępowań w sprawie pomocy publicznej prowadzonych przez Komisję Europejską oraz organy krajowe.

Informację prasową można pobrać TUTAJ.

Powiązane obszary praktyk:

Fundusze unijne i pomoc publiczna

Zobacz również:
AML/Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
18.03.2024
Kancelaria WKB Lawyers świętuje jubileusz 20-lecia!
Fundusze unijne i pomoc publiczna
01.08.2023
Kolejna edycja programu wsparcia dla przemysłu energochłonnego
Fuzje i przejęcia
18.01.2023
WKB doradcą Grupy Zeiss przy nabyciu 100% udziałów w Lenso Sp. z o.o.
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.