02.05.2022

Program stażowy WKB dla prawników z Ukrainy

Nie jesteśmy obojętni na los naszych kolegów i koleżanek, którzy z dnia na dzień stracili możliwość wykonywania zawodu – rozpoczęliśmy program stażowy dla prawników z Ukrainy, zapoczątkowując jeden z ważniejszych etapów w 18-letniej historii naszej kancelarii.

Do zespołu WKB dołączyły: Tetiana Vasina, prawnik; Liudmyla Deyneko, radczyni prawna oraz  Yuliia Petrenko, zeszłoroczna absolwentka Uniwersytetu Kijowskiego.
Wiedza i doświadczenie naszych koleżanek z Ukrainy pomogą nam w lepszym zrozumieniu potrzeb klientów działających na rynkach wschodnich, a w przyszłości przyczynią się do kompleksowego wspierania polskich klientów w Ukrainie.

Mamy nadzieje, że wkrótce dołączą do nas kolejne prawniczki i prawnicy z Ukrainy, a program stażowy stanie się dobrym fundamentem dla stworzenia Ukrainian Desk w WKB.

Zobacz również:
Life Sciences
02.07.2024
UGIVI po raz pierwszy w Polsce
Prawo spółek i ład korporacyjny
25.06.2024
WKB Legal Alert | Elektroniczna rejestracja stowarzyszeń
AML/Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
13.05.2024
WKB Legal Alert | AMLA czyli nowy Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu. Zadania i kompetencje wobec instytucji obowiązanych.
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.