19.09.2023

Program stypendialny WKB dla studentów prawa z Ukrainy oraz Białorusi/ Стипендіальна програма WKB для студентів права з України та Білорусі

Z przyjemnością informujemy o starcie konkursu stypendialnego dla najlepszych studentów WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, pochodzących z Ukrainy, a także dla tych studentów z Białorusi, którzy wyznają wartości demokratyczne, a po stłumieniu protestów w 2020 roku kontynuują swoją edukację w Polsce.

Konkurs jest efektem współpracy pomiędzy naszą kancelarią, a Samorządem Studenckim Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i w całości jest sfinansowany przez WKB.

Potencjalni stypendyści powinni posiadać średnią ocen powyżej 4,00 w roku akademickim poprzedzającym zgłoszenie, a także posiadać osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub innych wydarzeniach lub być zaangażowanym w przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, sportowym, społecznym lub artystycznym w ciągu ostatnich 3 lat przed dokonaniem zgłoszenia.

Stypendium  będzie wypłacane, wyłonionym w drodze konkursu studentom, przez okres 9 miesięcy.

Zgłoszenia od potencjalnych kandydatów będą przyjmowane od 5 do 15 października 2023 roku.

Szczegółowy regulamin znajduje się tutaj: https://docs.google.com/document/d/1d56pNhVl2pGTKo3VdGA51rthsUtpkWW26HjSmebCGWk/edit

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj: https://docs.google.com/document/d/1e14TNwzrlzq8RruRohu59PX_x0j3kMUWntAcz4MEjVU/edit

Wypełniony formularz należy przesłać do Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów WPiA UW na adres mailowy: komisjadydaktyczna.sswpia@gmail.com


З радістю повідомляємо про початок конкурсу на отримання стипендій для кращих студентів факультету права та адміністрації Варшавського університету, які походять з України, а також для тих студентів з Білорусі, які сповідують демократичні цінності, і після подавлення протестів 2020 року, продовжують навчання в Польщі.

Конкурс став результатом співпраці між нашою юридичною компанією та Студентським самоврядуванням факультету права та адміністрації Варшавського університету, та повністю фінансується WKB.

Потенційні стипендіати повинні мати середній бал вище 4,00 за навчальний рік, що передує подачі заявки, а також посідати досягнення у конкурсах, олімпіадах чи інших заходах, або мати досвід участі в освітніх, спортивних, соціальних чи мистецьких заходах протягом останніх 3 років до подання заявки.

Стипендія виплачуватиметься студентам, відібраним на конкурсній основі, протягом сроку, що складає 9 місяців.

Прийом заявок від потенційних кандидатів триватиме з 5 до 15 жовтня 2023 року.

Деталі конкурсу можна знайти тут: https://docs.google.com/document/d/1d56pNhVl2pGTKo3VdGA51rthsUtpkWW26HjSmebCGWk/edit

Форму заявки можна знайти тут: https://docs.google.com/document/d/1e14TNwzrlzq8RruRohu59PX_x0j3kMUWntAcz4MEjVU/edit

Заповнену форму слід надіслати до навчального Комітету студентського самоврядування Факультету права та адміністрації Варшавського університету на електронну адресу: komisjadydaktyczna.sswpia@gmail.com

Zobacz również:
Life Sciences
02.07.2024
UGIVI po raz pierwszy w Polsce
Prawo spółek i ład korporacyjny
25.06.2024
WKB Legal Alert | Elektroniczna rejestracja stowarzyszeń
AML/Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
13.05.2024
WKB Legal Alert | AMLA czyli nowy Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu. Zadania i kompetencje wobec instytucji obowiązanych.
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.