16.02.2021

Pytanie prawne do Sądu Najwyższego o fundamentalnym znaczeniu dla praktyki obrotu i funkcjonowania spółek handlowych w Polsce

Prawnicy z zespołu procesowego kancelarii WKB doprowadzili do zadania przez Sąd Apelacyjny w Krakowie pytania prawnego do Sądu Najwyższego, którego przedmiotem jest zagadnienie możliwości ustalenia w trybie art. 189 k.p.c. przez sąd powszechny, że dana uchwała zgromadzenia akcjonariuszy została podjęta, mimo że w protokole stwierdzono, że nie uzyskała ona wymaganej większości głosów. Zagadnienie to jest aktualne we wszelkich sporach, w których dochodzi do kwestionowania ważności lub możliwości oddania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.

Skierowane przez Sąd Apelacyjny pytanie prawne ma fundamentalne znaczenie dla praktyki obrotu i funkcjonowania spółek handlowych w Polsce. Sprowadza się do tego, czy sądy mogą „ustalać istnienie uchwały”, nawet po wielu latach po odbyciu zgromadzenia, na którym uchwały te poddano pod głosowanie i na którym stwierdzono, że nie zostały one podjęte; w szerszej perspektywie odpowiedź na to pytanie przyczyni się też do ustalenia, jakie są –  de lege lata – granice ingerencji sądu w stosunki wewnętrzne spółki oraz granice zastosowania art. 189 k.p.c. do stosunków prawnych nawiązanych na gruncie k.s.h. Nietrudno sobie wyobrazić, jak daleko idące komplikacje mogłyby wyniknąć dla spółki, gdyby uznać, że sądy mają możliwość ustalenia w drodze wyroku deklaratywnego, że przykładowo przed laty uległ zmianie statut spółki.

Sprawa, w której doszło do skierowania pytania prawnego do Sądu Najwyższego powadzona jest przez adw. Bartłomieja Jankowskiego – szefa praktyki procesowej WKB oraz adw. Anitę Garnuszek i adw. Wiktora Iwańskiego.

Powiązane obszary praktyk:

Rozwiązywanie sporów

Zobacz również:
Bankowość i Finanse
27.03.2024
WKB Lawyers w rankingu Legal 500 EMEA 2024
AML/Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
18.03.2024
Kancelaria WKB Lawyers świętuje jubileusz 20-lecia!
Rozwiązywanie sporów
18.03.2024
Raport o sporach budowalnych w Polsce 2023 z komentarzem Jordana Zafirowa
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.