05.11.2021

Sukcesy kancelarii WKB przed Sądem Najwyższym

W dniu 28 października b.r. Sąd Najwyższy uwzględnił wniesioną przez pełnomocników z kancelarii WKB oraz z kancelarii Kucel, Pachulska-Wandzilak i Partnerzy skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sporze między Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy a Bankiem Millennium SA i syndykiem Hydrobudowy SA (wartość przedmiotu sporu ok. 30 mln PLN). SN uchylił dla reprezentowanego przez WKB pozwanego Portu Lotniczego niekorzystny wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał temu sądowi sprawę do ponownego rozpoznania.

W rozstrzyganej sprawie występuje wiele złożonych zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem konsorcjów w obrocie gospodarczym oraz z rozliczeniami między zamawiającym a członkami konsorcjum, tj. m. in.: problem struktury konsorcjum oraz relacji konsorcjum i jego członków z zamawiającym; problem kwalifikacji umów określanych mianem mieszanych; zagadnie podzielności i niepodzielności świadczeń; kwestia możliwości odstąpienia od części umowy; problematyka wykładni umów; zagadnienie legitymacji procesowej czynnej syndyka; problem możliwości potrącania roszczeń w postępowaniu upadłościowym.

Skargę kasacyjną przygotowano w składzie: mec. Tomasz Kwieciński, mec. Anita Garnuszek, mec. Wiktor Iwański (zespół litygacyjny) oraz mec. Andrzej Wierciński i mec. Klaudia Frątczak – Kospin (zespół restrukturyzacji i upadłości) a także mec. Karolina Kucel z kancelarii Kucel, Pachulska-Wandzilak i Partnerzy. Sygn. akt. IV CSKP 48/21.

OSTATNIE WYGRANE WKB PRZED SN

To już kolejny korzystny wyrok wydany przez Sąd Najwyższy na rzecz klienta kancelarii WKB w ostatnim czasie. W dniu 29.06.2021 r. Sąd Najwyższy, w wyniku wniesionej przez zespół litygacyjny skargi kasacyjnej, uchylił bowiem wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przekazując sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania.

Spór, który zawisł przed Sądem Najwyższym, również dotyczył rozliczeń między reprezentowanym przez WKB zamawiającym, tj. Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. a wykonawcą. Szczegółowe zagadnienia prawne wiązały się ze zrealizowaniem przez Klienta WKB gwarancji bankowej udzielonej na zlecenie wykonawcy. Wartość przedmiotu sporu wynosiła niemal 35 mln PLN. Nad skargą kasacyjną pracował zespół w składzie: mec. Tomasz Kwieciński, mec. Anita Garnuszek, mec. Wiktor Iwański. Sygn. akt. II CSKP 8/21.

Z kolei w wyroku SN z 30 marca 2021 r. (sygn. akt II CSKP 19/21) SN oddalił skargę kasacyjną przeciwnika naszego klienta. W sprawie tej reprezentowaliśmy jednego z wiodących polskich ubezpieczycieli, który odmówił wypłaty odszkodowania ubezpieczeniowego związanego ze zdarzeniem polegającym na kradzieży środków pieniężnych przewożonych przez firmę ochrony mienia. W postępowaniu kasacyjnym naszego klienta reprezentowali mec. Jakub Pokrzywniak oraz mec. Tomasz Kwieciński.

Powiązane obszary praktyk:

Rozwiązywanie sporów

Zobacz również:
Bankowość i Finanse
27.03.2024
WKB Lawyers w rankingu Legal 500 EMEA 2024
AML/Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
18.03.2024
Kancelaria WKB Lawyers świętuje jubileusz 20-lecia!
Rozwiązywanie sporów
18.03.2024
Raport o sporach budowalnych w Polsce 2023 z komentarzem Jordana Zafirowa
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.