19.12.2022

Udział Anny Wojciechowskiej w debacie zorganizowanej przez Wolters Kluwer i Prawo.pl nt. skutków najnowszych regulacji prawa spółek

13 października weszła w życie duża nowelizacja kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca m.in. możliwość tworzenia grup spółek, w tym wydawania wiążących poleceń zarządom spółek zależnych przez spółkę dominującą, a także ułatwiony wykup wspólników mniejszościowych w spółkach zależnych należących do grupy spółek. Poza prawem holdingowym, nowelizacja wprowadza znaczne zwiększenie uprawnień rad nadzorczych, a co za tym idzie zwiększenie obowiązków dla zarządów.

Czy nowe przepisy o holdingach służą poprawie konkurencyjności oraz atrakcyjności inwestycyjnej Polski? Czy raczej sprzyjają budowie wielkich państwowych monopoli?

Odpowiedzi na te pytania były m.in.  przedmiotem debaty zorganizowanej w dniu 12 grudnia w ramach cyklu Legal Corpo Bridge przez Wolters Kluwer Polska i portal prawo.pl. W ożywionej dyskusji, którą poprowadził Paweł Rochowicz, wzięli udział doświadczeni eksperci i praktycy: prof. dr hab. Michał Romanowski, mec. Wojciech Dmochowski, a także Anna Wojciechowska, która kieruje praktyką prawa spółek i ładu korporacyjnego w naszej kancelarii. Omówiła ona m.in.  rozwiązania przyjęte w innych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji niemieckich, a także podkreśliła wątpliwości związane ze stosowaniem nowych rozwiązań prawnych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją z tego spotkania („Dyktatura spółki dominującej może zniechęcić do korzystania z nowego prawa holdingowego”) na https://www.prawo.pl/biznes/spolki-w-nowej-regulacji-o-grupach,518832.html

Powiązane obszary praktyk:

Prawo spółek i ład korporacyjny

Zobacz również:
Prawo spółek i ład korporacyjny
25.06.2024
WKB Legal Alert | Elektroniczna rejestracja stowarzyszeń
ESG
06.05.2024
Projekt ustawy wdrażający dyrektywę CSRD opublikowany
Bankowość i Finanse
27.03.2024
WKB Lawyers w rankingu Legal 500 EMEA 2024
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.