09.12.2021

Wiktor Iwański z zespołu rozwiązywania sporów obronił swoją pracę doktorską

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Wiktor Iwański z zespołu rozwiązywania sporów naszej kancelarii obronił swoją pracę doktorską „Obejście prawa w drodze umowy zobowiązującej”. 

Obrona odbyła się 29 listopada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i zakończyła jednogłośnie podjętą pozytywną uchwałą komisji. Wiktor ukończył tam stacjonarne studia doktoranckie i przygotował pracę w Katedrze Prawa Cywilnego UJ.

Promotorem rozprawy był prof. Jerzy Pisuliński, a recenzentami prof. Adam Olejniczak i prof. Piotr Machnikowski. Obie recenzje były w pełni pozytywne. W jednej z nich wskazano m. in., że praca stanowi „bardzo wartościowe studium o istotnym znaczeniu dla praktyki obrotu cywilnoprawnego”.

Przedmiotem pracy doktorskiej było ustalenie źródła zjawiska jakim jest obejście prawa, ustalenie właściwych kryteriów tego pojęcia oraz przedstawienie propozycji co do adekwatnej sankcji.

Cieszymy się, gratulujemy i czekamy na planowane przez Wiktora opublikowanie pracy!

Powiązane obszary praktyk:

Rozwiązywanie sporów

Zobacz również:
Bankowość i Finanse
27.03.2024
WKB Lawyers w rankingu Legal 500 EMEA 2024
AML/Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
18.03.2024
Kancelaria WKB Lawyers świętuje jubileusz 20-lecia!
Rozwiązywanie sporów
18.03.2024
Raport o sporach budowalnych w Polsce 2023 z komentarzem Jordana Zafirowa
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.