29.07.2020

WKB doradcą ABB w procesie wyodrębnienia Dywizji Power Grids w Polsce w ramach globalnej transakcji joint venture z Hitachi

WKB doradzała ABB w zakresie polskich aspektów prawnych w procesie wyodrębnienia z ABB Dywizji Power Grids prowadzącej działalność w zakresie sieci energetycznych wraz z częścią spółki świadczącej usługi wspierające Dywizję Power Grids w tej części Europy. Transakcja była prowadzona jednocześnie w szeregu jurysdykcjach na całym świecie, została zakończona wraz z początkiem lipca.

WKB wspierało ABB w działaniach związanych z przygotowaniem oraz wyodrębnieniem Dywizji Power Grids oraz części spółki świadczącej usługi wspierające tę Dywizję i przeniesienie ich do specjalnie do tego zawiązanych spółek. Ponadto WKB wspierało ABB w zakresie aspektów związanych z zatrudnieniem w związku z przeniesieniem zakładu pracy a także kwestii związanych z zamówieniami publicznymi, dotyczącymi obecnie realizowanych oraz przyszłych umów handlowych.

Na skutek przeprowadzonego globalnego wydzielenia Dywizji Power Grids została utworzona spółka joint venture – Hitachi ABB Power Grids, w której w początkowym etapie Hitachi będzie posiadać 80,1% udziałów, zaś ABB zachowa udziały mniejszościowe przez okres co najmniej trzech lat, z opcją wyjścia po tym okresie. Jak ogłosiło ABB wartość całej Dywizji Power Grids wynosi 11 miliardów dolarów.

ABB jest globalną firmą inżynieryjną i liderem w zakresie opracowywania produktów elektryfikacji, robotyki, automatyki przemysłowej i sieci energetycznych, obsługującym klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury na całym świecie.

Hitachi jest globalnym koncernem technologicznym, posiadającym doświadczenia w obszarze technologii operacyjnych oraz technologii informacyjnych, dostarczającym rozwiązania cyfrowe wykorzystywane w sektorach IT, energetyki, przemysłu, mobilności czy Smart Life.

Pracami zespołu doradzającego w zakresie polskich aspektów prawnych kierowali Anna Wojciechowska (partner) oraz Krzysztof Wawrzyniak (counsel). W kwestiach z zakresu prawa pracy doradzali Wioleta Polak (partner) oraz Michał Hady (radca prawny). W kwestiach z zakresu pomocy publicznej i funduszy unijnych doradzali Aleksandra Libiszowska (counsel) oraz Łukasz Czekański (counsel).

Więcej informacji:
https://new.abb.com/news/pl/detail/64795/abb-finalizuje-sprzedaz-power-grids-firmie-hitachi
https://biznesalert.pl/hitachi-i-abb-lacza-sily-hitachi-abb-power-grids-bedzie-wspierac-rozwoj-sieci-energetycznych/

Powiązane obszary praktyk:

Prawo spółek i ład korporacyjny

Prawo pracy

Fundusze unijne i pomoc publiczna

Zobacz również:
ESG
06.05.2024
Projekt ustawy wdrażający dyrektywę CSRD opublikowany
Bankowość i Finanse
27.03.2024
WKB Lawyers w rankingu Legal 500 EMEA 2024
Prawo spółek i ład korporacyjny
27.03.2024
WKB Legal Alert | Sprawozdania fundacji za 2023 rok na nowych zasadach
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.