27.07.2018

WKB doradcą GE Power i Alstom Power Systems przy przetargu na budowę elektrowni Ostrołęka C

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr doradzała konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems w trakcie wygranego postępowania przetargowego i przy zawarciu umowy na budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW. Umowa na generalne wykonawstwo Elektrowni została podpisana 19 lipca 2018 r. Kontrakt jest wart ponad 6 mld zł.
Budowa Elektrowni Ostrołęka C to obecnie największa inwestycja tego typu w Polsce. Nowoczesny, niskoemisyjny blok energetyczny zostanie zrealizowany przez wykonawców w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Ma to być ostatni duży blok węglowy wybudowany w Polsce. Inwestycja będzie miała istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski, będzie też sprzyjać rozwojowi Ostrołęki i północno-wschodniej części kraju.
Postępowanie na wybór wykonawcy zorganizowane przez spółkę celową Elektrownia Ostrołęka (powołaną przez Enea S.A. i Energa S.A.) toczyło się w trybie dialogu konkurencyjnego od grudnia 2016 r. Oprócz zwycięskiego konsorcjum GE Power oraz ALSTOM Power Systems w przetargu wzięli także udział: konsorcjum Polimex-Mostostal S.A. i RAFAKO S.A. oraz wykonawca China Power Engineering Consulting Group Co. Ltd. Oferta tego ostatniego została odrzucona.
Konsorcjum GE Power doradzali prawnicy z zespołu prawa zamówień publicznych WKB: Jan Roliński (senior partner), Agnieszka Chwiałkowska (counsel) oraz Piotr Wojdak (associate).
Powiązane obszary praktyk:

Zamówienia publiczne

Zobacz również:
Bankowość i Finanse
27.03.2024
WKB Lawyers w rankingu Legal 500 EMEA 2024
AML/Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
18.03.2024
Kancelaria WKB Lawyers świętuje jubileusz 20-lecia!
Bankowość i Finanse
14.03.2024
WKB w Chambers Europe 2024
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.