20.02.2024

WKB Lawyers członkiem Pracodawców RP

W lutym bieżącego roku nasza kancelaria dołączyła do Pracodawców RP, ogólnopolskiej organizacji reprezentującej interesy pracodawców. To ważny krok w naszej strategii wspierania i promowania interesów naszych Klientów na forum krajowym. Pracodawcy RP działają na rzecz ochrony praw pracodawców, reprezentując ich interesy zarówno w dialogu społecznym, jak i w procesie legislacyjnym, co jest zgodne z naszymi wartościami i celami.

Dodatkowo mamy przyjemność poinformować, że nasza partnerka zarządzająca, Agnieszka Wiercińska-Krużewska, została powołana do Polskiej Rady Przedsiębiorców działającej w ramach Pracodawców RP. Jej udział w Radzie jest dla nas wyróżnieniem i możliwością jeszcze skuteczniejszego działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wpływania na kształtowanie się korzystnych warunków prowadzenia biznesu w Polsce.

Zobacz również:
Life Sciences
02.07.2024
UGIVI po raz pierwszy w Polsce
Prawo spółek i ład korporacyjny
25.06.2024
WKB Legal Alert | Elektroniczna rejestracja stowarzyszeń
AML/Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
13.05.2024
WKB Legal Alert | AMLA czyli nowy Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu. Zadania i kompetencje wobec instytucji obowiązanych.
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.