23.04.2024

WKB Legal Alert | Przypomnienie o obowiązku złożenia sprawozdania zatorowego do końca kwietnia 2024

Wielkimi krokami zbliża się 30 kwietnia, który od roku jest ostatecznym terminem corocznego sprawozdania zatorowego do Ministra Rozwoju i Technologii („MRiT”). Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790, „Ustawa zatorowa”) za przekazanie sprawozdania w terminie odpowiedzialni są kierownicy podmiotów, które mają obowiązek złożyć sprawozdanie.

Za nieprzekazanie sprawozdania w terminie Ustawa zatorowa przewiduje karę grzywny.

DLACZEGO TREŚĆ SPRAWOZDANIA MOŻE DOPROWADZIĆ DO NAŁOŻENIA NA PRZEDSIĘBIORCĘ KARY?

Na straży tego, czy przedsiębiorcy nie doprowadzają do nadużyć związanych z terminami zapłaty stoi w Polsce (zgodnie z przepisami Ustawy zatorowej) Prezes UOKiK, który jest uprawniony do wszczęcia postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych („postępowanie zatorowe”) oraz wydania decyzji w takich sprawach.

Prezes UOKiK przy ustalaniu obszarów i przedsiębiorców, którzy mogą być przedmiotem jego dalszej kontroli wykorzystuje m.in. dane wynikające ze sprawozdań składanych do MRiT o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ustala w ten sposób jakie przedsiębiorca stosuje sposoby rozliczeń między kontrahentami i w przypadku uznania takiej potrzeby, wszczyna postępowanie (zob.: https://uokik.gov.pl/nowe-decyzje-i-postepowania-prezesa-uokik-w-sprawie-zatorow-platniczych).

UOKiK Z ROKU NA ROK WYDAJE CORAZ WIĘCEJ DECYZJI O KARACH!

Prezes UOKiK wykorzystuje uprawnienia nadane mu Ustawą zatorową i prowadzi liczne postępowania oraz wydaje decyzje w tym przedmiocie. Dla przykładu:

  • W roku 2023 r. Prezes Urzędu wydał 52 takie decyzje i nałożył na przedsiębiorców ponad 40 mln zł łącznych administracyjnych kar pieniężnych (aż czterokrotnie więcej niż w 2022 r.!).
  • W  2023 r. Prezes UOKiK wszczął postępowania administracyjne wobec kolejnych 30 spółek.
  • Prezes UOKiK wystosował w 2023 r. ponad 165 wystąpień miękkich do przedsiębiorców.
  • Prezes UOKIK nakłada na przedsiębiorców wysokie administracyjne kary pieniężne. Najwyższe kary za zatory płatnicze w 2023 r. wyniosły: 7,5 mln zł oraz 4,7 mln zł i zostały nałożone na przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej.

Powyższe informacje są dostępne publicznie i zostały opublikowane przez Prezesa UOKiK w następujących komunikatach: https://uokik.gov.pl/nowe-decyzje-i-postepowania-prezesa-uokik-w-sprawie-zatorow-platniczych oraz https://uokik.gov.pl/dzialalnosc-uokik-w-2023-roku

DLACZEGO ZATORY PŁATNICZE CIESZĄ SIĘ TAK DUŻYM ZAINTERESOWANIEM UOKiK?

Ustalanie zbyt długich terminów płatności bądź nieterminowe opłacanie faktur ma, zdaniem prawodawcy unijnego, negatywny wpływ na przedsiębiorców i gospodarkę, co w najtrudniejszych sytuacjach prowadzi do ich upadłości lub likwidacji. Dlatego też kilka lat temu uchwalona została Dyrektywa adresująca te problemy, którą do polskiego prawa implementowała Ustawa zatorowa. Polska jest jednak jednym z niewielu krajów europejskich, w których za niestosowanie odpowiednich zasad wynikających z przepisów grozi, poza konsekwencjami cywilnoprawnymi, również sankcja administracyjna nakładana przez organ publiczny.

Jak mówi sam Prezes UOKiK Tomasz Chróstny: „Zatory płatnicze to jeden z większych problemów polskiej gospodarki. To również przeszkoda w prowadzeniu działalności dla mniejszych przedsiębiorców, ponieważ podnosi koszty i wpływa na ograniczenie zatrudnienia czy inwestycji. Terminowe otrzymanie należności i powiązana z nim płynność finansowa to podstawowy warunek przetrwania mniejszych firm. Dlatego właśnie walka z zatorami jest tak istotna” (https://uokik.gov.pl/nowe-decyzje-i-postepowania-prezesa-uokik-w-sprawie-zatorow-platniczych).

W związku z tym, aby nie narazić się na zwrócenie na siebie uwagi, należy podjąć wszelkie możliwe kroki do:

  • starannego przygotowania sprawozdania zatorowego i
  • dokonania jednoczesnej „samokontroli” stosowanych w ramach Państwa firm terminów zapłaty i oceny ich prawidłowości pod kątem Ustawy zatorowej/ich ewentualnej zmiany.

Jeżeli w którymś z powyższych punktów potrzebują Państwo pomocy – zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami: Jadwigą Stryczyńską, Kamilą BiałasikWeroniką Wójcik. Jako WKB doradzaliśmy Klientom w kilkunastu postępowaniach „zatorowych” prowadzonych przez UOKiK. Znamy specyfikę tych spraw, na wiele trudnych pytań już odpowiedzieliśmy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Pełna treść alertu dostępna TUTAJ

Powiązane obszary praktyk:

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Zobacz również:
Prawo konkurencji i prawo konsumenckie
24.04.2024
Zapraszamy na Legal Summer Academy 2024!
Fuzje i przejęcia
17.04.2024
Prawnicy WKB doradzali DINO POLSKA S.A.
Bankowość i Finanse
27.03.2024
WKB Lawyers w rankingu Legal 500 EMEA 2024
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.