12.11.2021

WKB Legal Alert | Zmiany w funkcjonowaniu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

31 października 2021 roku, wraz z wejściem w życie ostatniej części znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zmianie uległy niektóre aspekty funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

1. Rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do rejestracji w CRBR

Do listy podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR dodane zostały:

 1. trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące równoważne stanowiska w imieniu lub na rzecz trustu nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. spółki partnerskie,
 4. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 5. spółki europejskie,
 6. spółdzielnie,
 7. spółdzielnie europejskie,
 8. stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 9. fundacje.

Termin na dokonanie zgłoszenia do CRBR

Następujące podmioty powinny dokonać zgłoszenia do CRBR w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. włącznie:

 • trusty wskazane w punkcie 1) powyżej, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym stan ten rozpoczął się przed dniem 31 października 2021 r.,
 • trusty wskazane w punkcie 2) powyżej, których powiernicy lub osoby zajmujące równoważne stanowiska w imieniu lub na rzecz trustu nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym stan ten rozpoczął się przed dniem 31 października 2021 r.,
 • podmioty wymienione w punktach od 3) do 9) powyżej wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 31 października 2021 r.

Natomiast:

 • trusty wskazane w punkcie 1) powyżej, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym stan ten rozpoczął się w dniu 31 października 2021 r. lub później,
 • trusty wskazane w punkcie 2) powyżej, których powiernicy lub osoby zajmujące równoważne stanowiska w imieniu lub na rzecz trustu nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym stan ten rozpoczął się w dniu 31 października 2021 r. lub później,
 • podmioty wymienione w punktach od 3) do 9) powyżej wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 października 2021 r. lub później,

powinny dokonać zgłoszenia w CRBR w terminie 7 dni od dnia odpowiednio wpisania do rejestru przedsiębiorców lub spełnienia warunku dla trustu.

2. Obywatelstwa beneficjentów rzeczywistych

Zgodnie z nowymi zasadami dotyczącymi CRBR, ujawnieniu w CRBR podlegają wszystkie obywatelstwa posiadane przez beneficjentów rzeczywistych.

Spółki, które zgłosiły do CRBR informacje o beneficjentach rzeczywistych przed 31 października 2021 r., w przypadku, gdy wśród zgłoszonych osób będących beneficjentami rzeczywistymi na dzień 31 października 2021 r., są osoby posiadające więcej niż jedno  obywatelstwo – mają obowiązek zgłosić informację o dodatkowych obywatelstwach beneficjenta rzeczywistego (niezgłoszonych uprzednio do CRBR) w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

3. Brak obowiązku zgłoszenia do CRBR członków organu lub wspólników uprawnionych do reprezentacji spółek

Zniesiony został obowiązek zgłaszania do CRBR wszystkich członków organu lub wspólników uprawnionych do reprezentacji spółek wpisanych do CRBR. Od 31 października 2021 r. rejestracji w CRBR podlegają jedynie dane osoby dokonującej zgłoszenia w imieniu danego podmiotu (imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL lub – w przypadku braku PESEL – data urodzenia, funkcja uprawniająca do dokonania zgłoszenia).

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami z zespołu AML: Anną Wojciechowską, Agatą Szczepańczyk-Piwek, Anną FennigMoniką Obiegło.

Pełen tekst alertu można pobrać TUTAJ.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2021, poz. 1132 ze zmianami)

Nowelizacja objęta ustawą o z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 815)

Powiązane obszary praktyk:

Prawo spółek i ład korporacyjny

Rynki kapitałowe

Zobacz również:
Prawo spółek i ład korporacyjny
25.06.2024
WKB Legal Alert | Elektroniczna rejestracja stowarzyszeń
ESG
06.05.2024
Projekt ustawy wdrażający dyrektywę CSRD opublikowany
Bankowość i Finanse
27.03.2024
WKB Lawyers w rankingu Legal 500 EMEA 2024
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.