Członek zespołu projektów infrastrukturalnych oraz ESG – Zrównoważony rozwój 

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obsługą prawną przedsięwzięć infrastrukturalnych, w szczególności z zakresu inwestycji w obszarze OZE, inwestycji drogowych i wodociągowo-kanalizacyjnych 

Udziela wsparcia na każdym etapie realizowanych zamierzeń inwestycyjnych, począwszy od postępowania poprzedzającego zawarcie umowy, jak i w trakcie fazy realizacyjnej, wspiera klientów w relacjach z kontrahentami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami 

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu