Członek zespołu nieruchomości i procesu inwestycyjnego,

Wspiera zespół w doradztwie w procesie inwestycyjno-budowlanym, przy obrocie nieruchomościami oraz przy zawieraniu umów najmu nieruchomości,

Bierze udział w badaniach due diligence nieruchomości,

Absolwentka studiów podyplomowych „Podstawy prawno-ekonomiczne procesu inwestycyjnego” organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.