Adwokat, członkini Zespołu Prawa Karnego w Biznesie oraz Zespołu Sygnalistów i Wewnętrznych Postępowań Wyjaśniających. 

Prowadzi sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, w szczególności prawa karnego gospodarczego. Reprezentuje klientów korporacyjnych oraz indywidualnych w ramach postępowań karnych.  

Doradza w zakresie ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną i karnoskarbową, pojawiającego się na tle prowadzenia działalności biznesowej.  

Projektuje i wdraża wewnętrzne systemy compliance, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi dedykowanych przeciwdziałaniu korupcji i pozyskiwaniu informacji o nieprawidłowościach (sygnaliści).  

Wspiera klientów w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających.  

W ramach specjalizacji karnej prowadzi szkolenia dla klientów korporacyjnych m.in. z zakresu przeszukań lokali i osób, ochrony tajemnicy przedsiębiorstw oraz odpowiedzialności karnej członków kadry zarządzającej. 

Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych i prawa prasowego. 

Absolwentka prowadzonych w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego studiów podyplomowych z Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych). 

Certyfikowany Compliance Officer. 

Członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. 

Autorka artykułów prasowych z zakresu prawa karnego publikowanych na łamach OKO.press oraz Gazety Wyborczej.