Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa energetycznego.

Uczestniczy w projektach związanych z inwestycjami w zakresie odnawialnych źródeł energii prowadzonych przez podmioty krajowe i zagraniczne.

Współpracuje z zespołem prawa ochrony środowiska. Interesuje się tematyką ochrony klimatu oraz działań prawnych wymierzonych w ochronę dziedzictwa międzypokoleniowego.

W ramach programu Erasmus+ studiowała Prawo Energetyczne i Klimatyczne na Uniwersytecie w Groningen, Holandia.

Ukończyła studium prawa brytyjskiego organizowanego przez British Law Centre.

Laureatka trzeciej nagrody w Konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie obronione na Wydziale Prawa i Administracji UAM w roku akademickim 2018/2019 za pracę na temat instrumentów ochrony odbiorców wrażliwych znajdujących się w ubóstwie energetycznym.