Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, usługach płatniczych, regulacjach z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz w doradztwie regulacyjnym dla banków i innych instytucji sektora finansowego.

Doktorantka w katedrze prawa administracyjnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

Stypendystka programu wymiany bilateralnej, w ramach którego ukończyła program specjalizacyjny w zakresie Regulacji Finansowych i Rynków Kapitałowych na uczelni Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie.

Stypendystka na uczelni Universidade de Lisboa.

Absolwentka szkoły prawa brytyjskiego i europejskiego w Brytyjskim Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z University of Cambridge.