Współzałożycielka i partner współzarządzający WKB.

Szef zespołu prawa własności intelektualnej i TMT, współpracująca na co dzień z zespołem fuzji i przejęć.

Ekspert w zakresie prawa: autorskiego, własności przemysłowej, prasowego, konsumenckiego, czynów nieuczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych i dóbr osobistych oraz domen internetowych, a także marketingu produktów sensytywnych oraz gier hazardowych.

Strategiczny doradca ds. ekspansji międzynarodowej i spraw klientów prywatnych.

Prowadzi transakcje nabycia spółek na rynku prywatnym.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i polubownych.

Stypendystka Fundacji Sorosa – studia podyplomowe z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie (LL.M).