Doradza Klientom w sprawach związanych z prawem konkurencji, w tym m.in. w kwestiach dotyczących porozumień antykonkurencyjnych, nadużywania pozycji dominującej oraz w postępowaniach zatorowych.

Posiada doświadczenie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, a także przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu instytucji prawa spadkowego pt.: „Sukcesja Majątkowa w perspektywie instytucji Fundacji Rodzinnej”

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu „Global Affairs and Diplomacy” – University of Buckingham w Wielkiej Brytanii oraz Akademii Sztuki Wojennej. Stypendysta na University of Vienna, laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, a także uczestnik Szkoły Prawa Austriackiego.

Stypendysta Visiting Scholars 2023-2024 at Duke University School of Law Wealth Management & Estate Planning Academy