Partner współzarządzający.

Kieruje zespołem prawa konkurencji i prawa konsumenckiego, który powszechnie zaliczany jest do najlepszych w kraju (rekomendacje m.in. Chambers Europe (Band 1), Legal500 (Tier 1), Forbes, Rzeczpospolita). 

Wiodący ekspert w zakresie polskiego i unijnego prawa konkurencji i prawa konsumenckiego (rekomendacje m.in. Chambers Europe (Leading Individual), Legal500 (Hall of Fame), WWL (Thought Leader).  

Wielokrotnie reprezentował największych polskich i zagranicznych przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem UOKIK, Komisją Europejską, organami regulacyjnymi oraz sądami, doradzał im w strategicznych kwestiach związanych z działalnością gospodarczą i wdrażał programy compliance. 

Współautor wielu publikacji fachowych w tym m.in. komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (II wydania – współautorstwo oraz redakcja naukowa), ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (współautorstwo oraz redakcja naukowa), ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy prawo zamówień publicznych.  

Przez 5 lat pełnił funkcję Prezydenta Komisji Prawa Konkurencji w międzynarodowej organizacji prawniczej Union Internationale des Avocats. Członek European Competion Lawyers Association, European Competition Lawyers Forum, ABA, IBA, UIA.  

Ukończył z wyróżnieniem podyplomowe studia i uzyskał tytuł LL.M. w zakresie europejskiego prawa gospodarczego (Pallas Programme).