Członek zespołu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego, który powszechnie zaliczany jest do najlepszych w kraju (rekomendacje m.in. Chambers Europe (Band 1), Legal500 (Tier 1), Forbes, Rzeczpospolita). 

Ekspert w zakresie polskiego i unijnego prawa konkurencji i prawa konsumenckiego (rekomendacje Legal500). Doradza klientom działającym m.in. na rynku farmaceutycznym, spożywczym, wyrobów budowlanych, samochodowym, nowych technologii i finansowym. 

Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK, Komisją Europejską oraz sądami. Doradza w kwestiach związanych z porozumieniami antykonkurencyjnymi, umowami dystrybucyjnymi, wymianą informacji i nadużyciem pozycji dominującej. Wdraża programy compliance, w tym również pełniła funkcję compliance oficera w wiodących stowarzyszeniach branżowych. 

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych mających za przedmiot dochodzenie odszkodowania za szkodę wyrządzoną naruszeniem prawa konkurencji (tzw. private enforcement). Doradza również w związku z czynami nieuczciwej konkurencji. 

Reprezentuje licznych klientów w postępowaniach zatorowych przed Prezesem UOKiK i sądami. Doradza w zakresie dostosowania działalności do wymagań ustawy zatorowej oraz rocznych sprawozdań dotyczących terminów zapłaty. 

Reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Na bieżąco współpracuje z wiodącymi sieciami handlowymi w celu zapewnienia zgodności ich działalności ze zmieniającymi się wymaganiami na gruncie tej ustawy. 

Ukończyła podyplomowe studia prawa konkurencji na Polskiej Akademii Nauk. Doświadczenie zdobywała pracując w instytucjach unijnych.