Członkini zespołu prawa spółek i ładu korporacyjnego.

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym. Jej doświadczenie obejmuje bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego, fundacji, oddziałów oraz przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

Zajmuje się również procesami związanymi z reorganizacjami korporacyjnymi spółek oraz uczestniczy w badaniach due diligence.