Młodsza prawniczka w zespole prawa konkurencji i prawa konsumenckiego zaliczanego do najlepszych w kraju – rekomendacje m.in. Chambers Europe (Band 1), Legal500 (Tier 1), Forbes, Rzeczpospolita. 

Doradza klientom z branży e-commerce, finansowej i energetycznej w sprawach związanych z polskim i unijnym prawem konsumenckim (tj. stosowanie praktyk mogących naruszać zbiorowe interesy konsumentów i klauzul niedozwolonych). 

Wraz z zespołem bierze również udział w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ma doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorców podczas przeszukania i kontroli prowadzonej przez UOKiK. 

Współprowadzi szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa konsumenckiego. 

Autorka publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom prawa cywilnego, prawa konsumenckiego i prawnym aspektom zrównoważonego rozwoju. 

Aktualnie pracuje nad pracą doktorską dotyczącą społecznych aspektów standardu zrównoważonego rozwoju na rynku kredytów konsumenckich. 

Doktorantka i stypendystka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.